• มีความรู้ด้าน Macroeconomic เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
  • สรุปแนวโน้มและทิศทางราคาของวัตถุดิบได้

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
  • Economic research
  • Advice on a wide range of macro and micro issues
  • Advice on investment client.

09-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.