driver
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,137 jobs
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Bangkok
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
  • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
  • หากมีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Grand Prix International Public Company Limited's banner
  Grand Prix International Public Company Limited's logo
  BangkhenTHB 10K - 16K /month
  • หากมีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00
  • อายุ 25 ขึ้นไป
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Supervisor - Transport (Korat)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  Nakhon Ratchasima
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
  • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  Osotspa Co., Ltd.'s banner
  Osotspa Co., Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดกระบัง
  Sri Trang Agro - Industry Public Company Limited's banner
  Sri Trang Agro - Industry Public Company Limited's logo
  Northeastern > Others
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 5 ปี
  • มีทักษะในการการวิเคราะห์ การตัดสินใจ/แก้ไขปัญหา
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Supervisor - Transport (Khonkaen)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  Krungsri Auto's banner
  Krungsri Auto's logo
  Bangkok
  • ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์และโชว์รูม
  • จัดทำ/ส่งรายงานการตรวจสอบรถ ติดต่อประสานงานต่างๆ
  • มีสวัสดิการค่าเดินทาง
  M.C.T. International Co., Ltd.'s logo
  Pasicharoen
  • ปฏิบัติงานที่ฝั่งธนบุรีซอยจรัญสนิทวงศ์13 ซอยบางแวก
  • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีสวัสดิการดี เงินเดือน ประกันสังคม เงินสะสม
  Next