• เขียนแบบและออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Photo Shop
 • ประจำที่โชว์รูมเพชรพระราม, โรงงานกบินทร์บุรี

7 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Proficiency in operating Auto CAD Civil 3D.
 • At least 3 years experiences.
 • Excellent command in English is a plus.

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • MEP Engineers, CAD Draftsman Technician
 • Mechanical, Electrical, Environmental Engineers
 • 3 - 5 years experience

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • MEP Engineers, CAD Draftsman Technician
 • Mechanical, Electrical, Environmental Engineers
 • 3 - 5 years experience

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Large construction material manufacturer
 • International company with family culture
 • Growing business

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เข้าใจในงานออกแบบและงานเขียนแบบสำหรับการผลิต
 • อ่านและเขียนแบบเพื่อการผลิต
 • มีความถนัดในการใช้โปรแกรม Autocad

13-Feb-20

 

Applied
 • ตรงต่อเวลาและสามารถส่งงานได้ตามเวลาที่ตกลง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน As-built งานตกแต่งภายใน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถใช้ Microsoft office, Autocad

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2- 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AUTO CAD

11-Feb-20

 

Applied
 • เขียนแบบงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

11-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบบ้าน/อาคาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Auto Cad / SKETCHUP
 • เขียนแบบสถาปัตยกรรม โดยทำงานร่วมกับภูมิสถาปนิก

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • experience in Switchboard or Mechanical & Electric
 • Electrical Engineering university degree
 • Auto Cad & 3D modelling

11-Feb-20

 

Applied
 • สามารถอ่าน และเข้าใจแบบ 2 มิติได้
 • มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนแบบ

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ AutoCAD 2D,3D

11-Feb-20

 

Applied
 • Strong interpersonal, communication
 • Bachelor Degree or Higher in field of Engineering
 • Able to operate CATIA, Solid Work, CAD-CAM, 3D

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong in SolidWorks / AutoCAD
 • Knowledge of Machine Shop / Machine Design
 • Good Communication skills

10-Feb-20

Salary negotiable

Applied