• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AUTO CAD ได้

7 hours ago

 

Applied
 • At least 1-year experience
 • AutoCad and 3D
 • 15-20k salary

7 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านก่อสร้าง
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Near BTS Chongnonsee / MRT Silom
 • Provident Fund benefit
 • Performance Bonus

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับพนักงานหลายตำแหน่ง
 • ประสบการณ์ 3-10 ปี
 • โอกาสความก้าวหน้า

16-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree / Diploma with Autocad Qualification
 • 5+ years Civil drafting in construction projects
 • Salary is Negotiable

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD SKETCH UP 3D MAX
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทัศนคติและจรรยาบรรที่ดีต่อวิชาชีพ

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีคณะสถาปัตย์กรรม
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานประจำได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ใช้งานAuto CADได้
 • ใช้งานSketchupได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ 3-5 ปีขึ้นไป
 • ทักษะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

14-Dec-18

 

Applied
 • Willing to live and work in the Pattaya area
 • 2-3 years experience in design and construction
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture

14-Dec-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียบแบบมา 3 ปี
 • ประจำสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร)

13-Dec-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบและควบคุมเครื่องจักร
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบ

13-Dec-18

 

Applied
 • ใช้งานAuto CADได้
 • ใช้งานSketchupได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมด้านวิศวกรรมเป็น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบเครื่องจักร (Automation System)
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Some experience as a draftsman or any related
 • Professional in AutoCAD

12-Dec-18

 

Applied
 • วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
 • วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
 • มีความรู้พื้นฐาน MS.Word และ MS Excel

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานวันจันทรืถึงวันเสาร์ได้

12-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • ช่างเขียนแบบไฟฟ้า

10-Dec-18

 

Applied
 • Piping CAD
 • CAD Operator
 • Draftsman

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี

10-Dec-18

 

Applied