• ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Candidate must graduate in Mechanical Engineering
 • 3 years work experience
 • Hands-on experience with AutoCAD

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 or more years of work experience in design
 • Skill of AutoCad and 2D & 3D MicroStation
 • High Vocational Associate or Higher

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ด้านงาน ASME จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad

1 hour ago

 

Applied
 • Piping CAD
 • CAD Operator
 • Draftsman

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบก่อสร้างและประมาณราคาได้

1 hour ago

 

Applied
 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างประเทศ
 • โบนัสประจำทุกปี

1 hour ago

 

Applied
 • DESIGN ARCHITECTS, LANDSCAPE & INTERIOR DESIGNERS
 • draftsman
 • hotel or condominium design

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
 • วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
 • มีความรู้พื้นฐาน MS.Word และ MS Excel

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบเครื่องจักร (Automation System)
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

21-Sep-18

 

Applied
 • เขียนแบบ
 • Draftsman
 • Autocad

21-Sep-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา
 • มีประสบการณ์ สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้าง
 • งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
 • เป็นบริษัทของญี่ปุ่น

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ใกล้ BTS ช่องนนทรี
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

20-Sep-18

 

Applied
 • Drawing Hydraulic products
 • Hands-on experience with AutoCAD
 • 1-3 years experience in product designing

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจในงานออกแบบและงานเขียนแบบสำหรับการผลิต
 • อ่านและเขียนแบบสำหรับการผลิต
 • สามารถใชโปรแกรม สำหรับเขียนแบบ Rhinocero Autocad

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 - 35 ปี

20-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำแบบ Shop Drawing, As Build Drawing
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Revit ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส.ป.ตรี ขึ้นไป

20-Sep-18

 

Applied
 • CADD design experience in the oil and gas field
 • Diploma in a technical field or higher degree
 • Immediately Available

19-Sep-18

 

Applied
 • เขียนแบบ Shop Drawing ระบบไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล

19-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบ

19-Sep-18

 

Applied
 • PDMS software
 • Autocad Plant 3D software
 • Familiar with project specifications

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานโครงสร้างเหล็ก
 • สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ และปรับแก้ไขได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD 2D, 3D ได้

19-Sep-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปวส. สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย
 • ควบคุมจัดเก็บแบบ Fiber As built Drawing

19-Sep-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมด้านวิศวกรรมเป็น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • Draftsman (เขียนแบบไฟฟ้า & เครืืองกล)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • สามารถใช้ Program Auto cad ได้อย่างชำนาญ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสความก้าวหน้าของงานสูง
 • รถมอไซต์เพื่อการใช้งาน
 • ประสบการณ์ในการออกหน้าไซต์งานนอกสถานที่

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational Certificate or Bachelor’s Degree
 • Knowledge in CAD systems UG NX/Solidwork,Cartair
 • Positive "can do" attitude.

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • เขียนช๊อปได้ ประจำไซด์นครปฐม ตัวเมือง

18-Sep-18

 

Applied
 • 5 years relevant working experience.
 • Skills in Autocad, Revit, Adobe Photoshop
 • Architectural drawing and production CAD

18-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษาปวช. - ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง,ช่างเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรมกรม Auto CAD
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบจะพิจารณาพิเศษ

17-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์เขียน Shop drawing / Detail
 • ใช้โปรแกรมAi / Auto Cad / Photoshop / Sketcup / 3D
 • มีความรับผิดชอบ, ความรอบคอบ และความตรงต่อเวลา

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ป.ตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า แมคคาทรอนิคส์
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยและตั้งใจทำงาน
 • รับสมัครหลายอัตรา

17-Sep-18

 

Applied