• วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเทคนิดการผลิต สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO 9001:2015
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้งาน Auto Cad ในการเขียนแบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานระบบ

4 hours ago

 

Applied
 • เขียนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

11 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน
 • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานเขียนแบบ 3D
 • สามารถเขียนแบบ 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ มีความรักในงานเขียนแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
 • ขยันซื้อสัตย์ มีวินัย สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

20-Mar-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

20-Mar-18

 

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียน Program REVIT ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ใช้ Auto cad ได้ดี

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Interior Design
 • AutoCAD 2015 proficiency is required
 • MUST be Thai national

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Auto CAD ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

19-Mar-18

 

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างก่อสร้าง งานสถาปัตย์ ได้
 • สามารถเขียนแบบงานโครงสร้างก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

19-Mar-18

 

Applied
 • Design Control Panel เบี้องต้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้ดี

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร 3-5 ปี
 • สามารถออกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม SOLIDWORKSได้

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส สาขา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เขียนแบบ Autocad ได้

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องออกกำลังกาย
 • ถนนพุทธมณฑลสาย3

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าตำแหน่ง 1,000 - 2,000 บาท
 • โอที ( ทุกวัน และวันหยุด )
 • การศึกษา ปวช.-ปวส.

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ช่างเขียนแบบ
 • Auto cad
 • Design

19-Mar-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒ ปวช ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ได้

19-Mar-18

 

Applied
 • draftman
 • งานเขียนแบบ Auto cad ทาง Civil Structure
 • ใช้โปรแกรม์ Staadpro ได้

18-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with customer for Design concept and requir
 • Provide design detail and cost analysis
 • Project Management capability is preferred

17-Mar-18

 

Applied
 • เขียนแบบและออกแบบตามใบสั่งงาน
 • เขียนแบบตามตัวอย่างของลูกค้า
 • ประสานงานกับ Sales และช่างเรื่องแบบ

17-Mar-18

 

Applied
 • เขียนแบบของโครงสร้าง
 • แก้ไข/เพิ่มเติม/รายละเอียดในแบบของโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Mar-18

 

Applied
 • Interior Design, Architect, Design Firm
 • 5 Years plus of experience working in Auto CAD
 • Knowledge of REVIT Program

16-Mar-18

 

Applied
 • An opportunity to work for a big company
 • Utilize your skills and grow with the big company
 • Opportunity to gain experience in Chemical

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ บ้าน โรงงาน
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

16-Mar-18

 

Applied
 • High Vocational or Bachelor’s Degree
 • of Electrical Engineering.
 • 2 years’ experience in the shop drawing

16-Mar-18

 

Applied
 • Vocational Certificate, High Vocational
 • Experience of at least 1 year in electrical design
 • Good at using Microsoft Office

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ Auto cad, Photoshop
 • มีความสามารถในการออกแแบบจิวเวอร์รี่

16-Mar-18

 

Applied
 • Salary negotiable
 • Life insurance
 • Full time, Permanent

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 15,000 - 22,000.-
 • สวัสดิการ: โบนัส เบี้ยขยัน ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน 2D CAD
 • มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างอาคาร

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เป็นต้นไป
 • สามารถใช้ โปรแกรม Cad/Cam 3D
 • เขียนโปรแกรมเครื่องจักรCNC

16-Mar-18

 

Applied
 • เขียนแบบ งานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านเขียนแบบ 1-2 ปี ขึ้นไป

15-Mar-18

 

Applied
 • ใช้งานโปรแกรม Auto CAD, Solid Work
 • With bonus
 • At least 1 year of experience

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • งานเขียนแบบ 3D
 • สามารถเขียนแบบ 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส -ปริญาตรีสาขาเครื่องกล
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนแบบ ออกแบบ ได้ดี
 • ถอดแบบประมาณราคาได้
 • สามารถออกสำรวจพื่นที่ไซต์งานได้

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เวลาทำงาน 09.00- 18.00 น.
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • ออกต่างจังหวัดได้

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวส. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ในงานเขียนแบบ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

15-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.