• วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง สถาปัตย์
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการอ่านเขียนแบบ

7 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years working experience in Auto CAD .
 • Able to work at the site or upcountry.
 • Can start immediately, take special consideration.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี เป็นอย่างน้อย

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 25-35 ปี
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto-CAD
 • คิดคำนวณแบบและประเมินราคาได้

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ถอดแบบและเขียนแบบ

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ขียนแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ บ้าน โรงงาน
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

7 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน 2D CAD
 • มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างอาคาร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 15,000 - 22,000.-
 • สวัสดิการ: โบนัส เบี้ยขยัน ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้างเหล็ก
 • มีประสบการณ์เขียนแบบทางด้านเสาโทรศัพท์
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad 3d ได้

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเทคนิดการผลิต สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO 9001:2015
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เป็นต้นไป
 • สามารถใช้ โปรแกรม Cad/Cam 3D
 • เขียนโปรแกรมเครื่องจักรCNC

23-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบของโครงสร้าง
 • แก้ไข/เพิ่มเติม/รายละเอียดในแบบของโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jan-18

 

Applied
 • Design Control Panel เบี้องต้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้ดี

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ อ่านแบบ Drawing ได้
 • ถ้าพูด เขียนภาษาจีนได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ป.ตรี
 • ใช้ Program ACAD / Revit พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

23-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา สถาปัตย์ หรือ ตกแต่งภายใน
 • ทำ 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการเขียนแบบไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

23-Jan-18

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work & Master CAM
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

23-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบได้ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ในงานเขียนแบบ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์2ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาพิเศษ

22-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบและออกแบบตามใบสั่งงาน
 • เขียนแบบตามตัวอย่างของลูกค้า
 • ประสานงานกับ Sales และช่างเรื่องแบบ

22-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล AUTOCAD
 • เขียนแบบ3D
 • ความรู้งานหล่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
 • วุฒิ ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • เขียนแบบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นด้านงานเขียนแบบก่อสร้าง

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-5 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • experience required
 • development oportunities
 • negotiable sallary

21-Jan-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-35 years old
 • 5-10 years' experience in mechanical construction
 • Good command of English

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สถาปัตยกรรม,ออกแบบ
 • มีประสบการณ์ 3 -10 ปี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์, Perspectiveได้
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD

19-Jan-18

 

Applied
 • งานเขียนแบบ 3D
 • สามารถเขียนแบบ 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างเขียนแบบและคุมงานก่อสร้าง

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม TEKLA ได้
 • มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมTEKLAได้ดีจะพิจารณา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Associate's Bacherol degree in engineering
 • 3-5 years of production experience
 • Minimum5 years’ experience as an Automotive

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญาตรี ด้านเขียนแบบ และออกแบบ
 • ใชัโปรแกรม AUTOCAD และ Solit Work ได้ดี
 • มีความขยัน และดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าตำแหน่ง 1,000 - 2,000 บาท
 • โอที ( ทุกวัน และวันหยุด )
 • การศึกษา ปวช.-ปวส.

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

19-Jan-18

 

Applied
 • Diploma Degree or above in Electrical or related
 • No experience required
 • Good English communication skills required

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถ ในการเขียน และอ่านแบบเครื่องจักร
 • ขึ้นไปสาขาเครื่องกล หรือ

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เขียนแบบเครื่องออกกำลังกาย
 • ถนนพุทธมณฑลสาย3

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง ด้านงานเขียนแบบไฟฟ้า

18-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง ด้านงานเขียนแบบไฟฟ้า

18-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง ด้านงานเขียนแบบไฟฟ้า

18-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง ด้านงานเขียนแบบไฟฟ้า

18-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง ด้านงานเขียนแบบไฟฟ้า

18-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.