• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
 • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก

18 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Robust HR Operations Background
 • Ability to Align HR to the Business
 • Good Command of English

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลักดันทีมงานให้ไปถึงเป้าหมาย
 • สามารถทำงานร่วมกับทั้งภายนอกและภายในองค์กร

16-Feb-20

 

Applied
 • At least 10 years experience in Accounting
 • Be a proactive, hands-on strategic thinker
 • Excellence communication and leadership skills

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • NGO
 • grant acquisition
 • management

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master Degree any related field
 • At least 5 years' experience
 • Knowledge of ISO 9001 : 2015, OHSAS 18001

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial/Electrical/Mechanical
 • Experiences in direct sales and sales management
 • Excellent presentation

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Civil Engineering
 • Min of 15 years’ experience in building materials
 • Upcountry branch sales management

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Accounting
 • Experiences in accounting field and management
 • Excellent English language capability

13-Feb-20

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in overall HR .
 • At least 5 years at management level.
 • Logical and analytical thinking.

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Engineer, Sciences
 • 10 years demonstrated in procurement
 • proactive style, mature and strong management

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing or Business Administration
 • At least 10 years' sales experience in technical
 • Excellent presentation, negotiation with leaders

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • payment services
 • regulators e.g. BoT, AMLO
 • manage new payment

12-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 3 years' experience in recruitment function
 • Experience from Recruitment Agency

12-Feb-20

 

Applied
 • monthly financial statement closing, annual budget
 • overseas Liaison, Accounting reporting & analysis
 • Account Information System, ERP, legislation

12-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineer
 • Good written and communication skills in English
 • Project Management Skills

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Loss Prevention
 • Forensic Investigation
 • Risk Management

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Robust HR Operations background
 • Conduct survey, benchmark and monitor market
 • Good command of English

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • Marketing channels
 • Omnichannel marketing activities

04-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experience in various HR functions
 • HR Policies & Procedures
 • Self-initiative, Hands on, People Oriented

03-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in BA or Marketing
 • At least 5 years of experience in Marketing
 • Fluent command of English

03-Feb-20

 

Applied
 • To lead, motivate and develop sales team.
 • Experience in food business or sales management.
 • Good command of spoken and written English.

03-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้าน Strategic, CRM
 • มีจิตใจรักการบริการ มีบุคคลิกภาพ
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งอ่านพูด

03-Feb-20

 

Applied