• กำหนดเป้าหมายการขาย
 • จัดทำข้อมูลการนำเสนอรายงานต่างๆได้
 • บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย

17-Aug-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • To improve the experience of digital services
 • Do tech support for end-to-end product development
 • 3 -5 years of digital developent experience

15-Aug-19

 

Applied
 • Develop and implement sales strategy
 • Effectiveness of business monitoring
 • System functionality enhancement

14-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Hotel Reservations or OTA or Distribution Channel
 • Real Estate listings or property management system
 • Small young team - exciting work in new venture

14-Aug-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Critical Facility Manager,maintenance program
 • Eng in Electrical , Mechanical , IT
 • electrical distribution/standby power , HVAC

14-Aug-19

 

Applied
 • Provide daily, weekly and monthly financial
 • Expenses and income record
 • Budget plan

14-Aug-19

 

Applied
 • Driving market share and revenue performance
 • Pricing strategies
 • Initiates appropriate and promotion

12-Aug-19

 

Applied
 • Distribution Center Operations
 • Operations Manager
 • Logistics or Operations Management

12-Aug-19

 

Applied
 • CPD required, CPA preferred
 • Experience in US GAAP is prefer
 • Good command in English

12-Aug-19

 

Applied