• รายได้สูง สวัสดิการดี
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
 • สวัสดิการและสิทธิ์ผลประโยชน์ดีเยี่ยม

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5-7 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor degree n related field
 • 5 years experience in Marketing
 • Digital marketing is required

21-Feb-20

 

Applied
 • Director of Finance
 • Hospitality industry
 • Job in Bangkok, Thailand

20-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 5-10 years of experience
 • Experience with selling B2B software solution
 • Strictly IT sales experience to Insurance and Bank

20-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชีและได้รับ CPA
 • มีประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงิน

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี/ โท
 • สามารถเดินทางเพื่อทำงานที่ต่างประเทศได้
 • สามารถติดด่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor or master degree in Marketing
 • Good leadership skill
 • Able to work under pressure

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการ งานด้านออกแบบทั้งภาพนิ่ง
 • ออกแบบงาน Artwork เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • ทำงานด้วย UX/UI design

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5 ปี

20-Feb-20

 

Applied
 • Male Only, Bachelor's Degree in any Field
 • Direct Exp in a PA, Secretary or Coordinator Role
 • Good Command of English

20-Feb-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Strong background in operation management
 • Experience in operation excellence
 • Exp in Supply Chain, Engineering, and Operation.

20-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor (Any Degree)
 • 5-7 years working experience as Sales Manager
 • 2 Years working experience as Branch/Office Manage

20-Feb-20

 

Applied
 • Develop Marketing Strategy with solid plan to achi
 • Develop Product & Execute Brand Strategy
 • Lead Team for Problem Solving and inspired

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • P&L, working capital, cash flow, profitability
 • Gas business, FEED, EHIA/EIA, TUA, ERC, IEAT, EGA
 • Project Management, Project development

19-Feb-20

 

Applied
 • Accounting & Finance Director
 • Accounting Managing Director
 • Finance Managing Director

19-Feb-20

 

Applied
 • 12 years’ experience in project development
 • 8 years in project manager and director level.
 • Fluent in English

19-Feb-20

 

Applied
 • At least minimum 10 years Professional experience
 • Results/Outcome Driven/Customer Focused revenue
 • salary / other benefit

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาโทสาขาการเงินหรือการบัญชี
 • ทำงานด้านวาณิชธนกิจ (IB)
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ใช้ภาษาอังกฤษได้

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Leading exhibitions & events organiser
 • Innovative and energetic working environment
 • Senior leadership opportunity

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย

19-Feb-20

 

Applied
 • Digital management
 • Incubating/ start-ups management
 • AI, IoT, data analytics, digital marketing, RPA

19-Feb-20

 

Applied
 • Work Exp as Sales Director in Similar Organisation
 • Natural Leader W/ Ability to Inspire Sales Team
 • Strong Commercial Outlook/Entrepreneurial Approach

19-Feb-20

 

Applied
 • Director of Hospital
 • hospital management
 • ใบปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาบริหารงานโรงพยา

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนคติในการทำงาน
 • มี Positive Thinking
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับคนง่าย

19-Feb-20

 

Applied
 • Secretary to top management
 • Personal assistant to top management
 • Time management, active, fast response.

19-Feb-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • ผู้อำนวยการ ตรวจสอบภายใน

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Hospital
 • Business Support Management
 • International organization

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years in hotel industry
 • Bachelor / Master Degree in Business related
 • To have a specialist role in hotel or corporate

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Business related
 • 10 years’ experience in hotel industries
 • Analytical skill, leadership,advance in accounting

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Preferred over 10 years in Real Estate Industry
 • Sales and Marketing Management in one project
 • Experienced in Ramkhamhaeng area

19-Feb-20

 

Applied
 • Optimize RevPAR by analyzing/forecasting demand
 • Provide a monthly analysis to management
 • Critically analyze the impact of the revenue

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 22 – 35 years
 • Bachelor or Master degree in Advertising
 • 1-3 years’ experience for Account Executive

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to lead Sales Promotion team
 • Sales and marketing promotion with leading company
 • Work location at BTS Siam

18-Feb-20

 

Applied
 • Experience in Retail Business are preferable
 • Proven experience as HR Director or HR Manager
 • Have service mind.

18-Feb-20

 

Applied
 • Project Management varieties of business
 • Control Quality, Timing and Cost
 • Dealing with key stakeholders

18-Feb-20

 

Applied
 • ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ, Relationship Manager,RM
 • Corporate RM, corporate lending,business loan
 • loans,credit, Credit Analysis,Marketing,Sales

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • port
 • railway
 • highway

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 12 years’ experience in Gas
 • Strong knowledge with commercial mind
 • Coordinating with internal and all relevant teams

18-Feb-20

 

Applied
 • Sr. Graphic Designer with Creative Art Direction
 • Can Create Line Stickers and Wacom Pen Tool
 • Expert in Adobe Suite & Photoshop Editing, etc.

18-Feb-20

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Event marketing experience with leading company
 • Opportunity to create a fantastic marketing event
 • Work location at BTS Siam

18-Feb-20

 

Applied
 • Full functions of HR in Management Level.
 • Managing and operating HR Activities.
 • Good command of English.

18-Feb-20

THB120k - 160k /month

Applied
 • real estate agency
 • residential
 • business development director

18-Feb-20

THB90k - 160k /month

Applied
 • Creative
 • Art Director
 • Creative

18-Feb-20

 

Applied
 • นิติกรรมสัญญา สัญญาสินเชื่อ
 • สัญญาหลักประกัน สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
 • เลขานุการบริษัท

18-Feb-20

 

Applied
 • Experience in Sales management
 • Experience in hotel industry
 • event sales and corporate sales

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership and able to lead the team
 • Consultancy and business development
 • Able to develop deep relationship with clients

18-Feb-20

 

Applied
 • Strong leadership and able to lead the team
 • Consultancy and business development
 • Able to develop deep relationship with clients

18-Feb-20

 

Applied