• -มีประสบกรณ์ในการนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทมหาชน
 • -มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน อย่างน้อย 5 ปี
 • -

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • รายได้สูง สวัสดิการดี
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
 • สวัสดิการและสิทธิ์ผลประโยชน์ดีเยี่ยม

18-Nov-19

 

Applied
 • 3-5 years in accounts receivable / payable related
 • Age: 35 yrs plus
 • Spa Accounting Industry experience a bonus

18-Nov-19

 

Applied
 • IT application development
 • Analyzing the factory business
 • Carry out IT policies and systems

18-Nov-19

 

Applied
 • Multilingual associated with regional requirement
 • Experience working in global
 • Fifteen or more years of HR leadership

18-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Production Manager, production, manufacturing
 • assistant to MD, factory manager, factory
 • production, management

18-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 20 years' work experience for data collection
 • Business level of English (verbally & written)

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ecommerce
 • Business Intelligence
 • Data management

18-Nov-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • 15 Days annual leave
 • Work with talented and innovative team
 • Full digital agency with international clients

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Client Strategy, Client Relationship Management
 • Business Management, Business Development
 • Contract Management, Business Consulting

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 – 7 ปี ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่

18-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in AC, FN or BA would be advantage
 • Experience in managerial level at least 3 years
 • Experience in Big 4 audit firm would be advantage

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience working in agile environment
 • Proven experience as IT director or similar role
 • Experience in management team size more than 30++

18-Nov-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • talent
 • recruitment
 • chonburi

18-Nov-19

 

Applied
 • Male / Female Age 22 – 35 years
 • Bachelor or Master degree in Advertising
 • 1-3 years’ experience for Account Executive

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a personal assistant or secretary
 • Good command in English
 • Public Company Limited

18-Nov-19

 

Applied
 • Experience in setting up new restaurant and creati
 • F&B Director from top hotel chain (Director Level
 • Restaurant Manager from well-known restaurant-chai

18-Nov-19

 

Applied
 • Director of Finance
 • Hospitality industry
 • Job in Bangkok, Thailand

18-Nov-19

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • Minimum 10 years of management exp.
 • Excellent command in English

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of exp. in finance and business
 • 7+ years of exp. in managerial leading finance
 • Talented with business trends aspects

18-Nov-19

 

Applied
 • จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรที่ครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจ
 • การพัฒนากระบวนการต่างๆ
 • ดทำแผนการปฏิบัติ (Action Plan) และ KPI

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์แผนเทียบผลการดำเนินงาน
 • บริหารงานประมาณ

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years in progressively responsible financial
 • BS in Accounting or Finance, MBA and/or CPA highly
 • preferably in Manufacturing/Export food ready meal

18-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ในธุรเช่าซื้อ/ธุรกิจสินเชื่อ
 • ปริญญาตรี-ปริญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่า 35-48

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting or finance
 • Non-Profit Organization experience with fund/grans
 • Proficiency with accounting software (Sun System)

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of professional design experience
 • Excellent communication, presentation
 • Ability to work autonomously

18-Nov-19

 

Applied
 • Finance Director
 • Finance
 • Account

18-Nov-19

 

Applied
 • วางแผนและพัฒนากระบวนการผลิต
 • ควบคุมต้นทุนการผลิต
 • พัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Manage Talent Acquisition team
 • Proactive with strong analytical thinking
 • Excellent English skills both verbal and written

18-Nov-19

Above THB160k /month

Applied
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงิน

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ความคิดริเริ่ม วิเคราะห์เชิงปริมาณ ประเมิน วางแผน
 • มีพื้นฐานด้านงานวิจัยเชิงปริมาณ บริหารวางกลยุทธ์
 • ์Networking สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีภายนอก

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work for a fast-growing company
 • Convenient work location near MRT & BTS
 • Newly created position plus international exposure

18-Nov-19

 

Applied
 • IT Director
 • CTO
 • Development Manager

18-Nov-19

Above THB120k /month

Applied
 • Medical device /Electornics/ EMS Plant GM
 • Prefferred Engineering degree
 • Business /Fluently - English langauge for working

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Real Estate Company
 • Project Marketing
 • Fluency in English

18-Nov-19

 

Applied
 • Senior Finance Mngr/Finance Director (Real Estate)
 • Responsible for Fundraising
 • Previous Experience in Real Estate Development

18-Nov-19

THB120k - 160k /month

Applied
 • Sales
 • Director
 • Real Estate

18-Nov-19

 

Applied
 • On-line Travel Passion
 • Regional Digital and Social Media Channels
 • Content Development and Digital Marketing

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Creative
 • Art Director
 • Creative

18-Nov-19

 

Applied
 • Air conditioner
 • direct project sales
 • relationships with distributor,dealer, installer

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Experience in Control warehouse
 • Monday-Friday 09:00-18:00.

18-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Experience in General Management
 • Monday-Friday 09:00-18:00

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • มีประการณ์ตรงในกิจการตลาดขนาดใหญ่
 • การวางแผนพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์

18-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Need experience in Sales related field
 • Working hours: Monday-Friday 09:00-18:00

18-Nov-19

 

Applied
 • Deputy Center Director
 • English Language School
 • English

18-Nov-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • Tax Leader
 • Thai and US/Japan GAAP Knowledge
 • Good remuneration package, BTS Ploenchit Area

18-Nov-19

 

Applied