• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Digital
 • AE

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Experience working in Mobile Advertising
 • More than 3 years on Online advertising industry
 • Bachelor’s degree or above in Any related field

19-Sep-18

 

Applied
 • Good interpersonal skill.
 • Good presentation.
 • Result-oriented

18-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?