• บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรับผิดชอบในงานสูง

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop strategic Communication for brand
 • Hybrid and Digital Planning
 • Hybrid and Digital marketing

18-Jun-18

 

Applied
 • Digital Media Planner
 • Planning in detail with digital media
 • Develop digital media strategy

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 yrs performance media management experience
 • Knowledge of ad trafficking, tracking, analysis
 • exciting startup working environment

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Media Planner
 • Digital media
 • Advertising agency

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience Media & Strategic Planner
 • Proven project management and team leadership skil
 • International working environment, Ambitious team

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experienced as Planner in Advertising Agency
 • Knowledge of Digital & Traditional Media Planning
 • Good Communication for Both Thai and English

18-Jun-18

 

Applied