• จัดการ Ad ใน Digital Platform ต่าง ๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูลจากการ ซื้อ Ad ใน Digital Platform
  • สรุปและทำรายงานการซื้อ Ad ใน Digital Platform

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • Digital media plan, buy, optimization & biddable
  • Set up Media Campaign & Influencer Marketing
  • Understand Google Adwords and web analytic tools

03-Aug-20

 

Applied
  • 3+ years of current or previous digital media
  • Strategic Media Planning
  • Ad Optimization + Media Buying

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?