• ประสบการณ์การขายสื่อดิจิทัล เว็บไซต์ สื่อออฟไลน์
 • ทักษะการเปิด - ปิดการขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์
 • มี Passion ด้านงานขายเป็นอย่างมาก

4 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing , BA or related field
 • 0-2 year experienced in sales and marketing
 • New Graduate are welcome

22 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Smart and Good Personality
 • Good Human Relation
 • Teamwork

22 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • รับแรงกดดันจากลูกค้าได้ดี
 • มีทักษะการวางแผนงานที่ดี

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital Account Executive
 • Digital Account Manager
 • Account Manager

12-Jan-18

 

Applied
 • Experience in advertising or digital media
 • Good interpersonal skill with creative mind
 • Proficient in written and spoken English

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 year experience in advertising
 • Flexible and able to work under pressure
 • Understanding on marketing and advertising

11-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.