diamond building products public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Saraburi
  • วุฒิ ปวส.ทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านช่างเบื้องต้น
  • ทำงานเข้ากะได้
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Khon Kaen
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิค
  • สามารถใช้โปรแกรม PLC Siemens ได้
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Khon Kaen
  • วุฒิ ปวส.สาขาเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, / ช่างไฟฟ้า
  • 1-3 ปี ทางด้านการปฏิบัติงานในสายการผลิตโรงงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Saraburi
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์การตลาด
  • มีประสบการณ์การนำเสนอกลยุทธ์การตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ สามารถปฏิบัติงานที่สระบุรีได้
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท บริหาร การจัดการ การขาย การตลาด
  • มีประสบการณ์ในการขายต่างประเทศ ในตลาด CLMV 2 ปี
  • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เข้าไปในประเทศลาว