• analyst
 • finance,economic
 • feasibility study

23-Sep-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องพลาสติกโพลิเมอร์ พอสมควร
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความแม่นยำ

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master Degree in Business Admin, MIS
 • 0 - 5 years work experience
 • Support the development of strategic

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female Age 25 – 30 years old
 • degree in Finance, Economics, Accounting
 • 2-3 years’ work experience

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เศรษฐศาสตร์
 • คะแนนโทอิค 550 คะแนนขึ้นไป
 • สถานที่ทำงานระยอง

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Research and analyze new business/ investment
 • Perform due diligence and data collection
 • Conduct valuation of potential acquisitions

22-Sep-17

 

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

22-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelors or Master's degree in Chemistry fields.
 • Male or female age not over 30 years
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical

21-Sep-17

 

Applied
 • ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลธุรกิจ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • จัดทำรายงานของการดำเนินงาน

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Computer skills
 • English communication

21-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณอย่างน้อย 2-3 ปี ด้าน Online Business
 • ศึกษา ค้นคว้าแนวทางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจ
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์

21-Sep-17

 

Applied
 • least 3 years’ experience in advertising, MKT
 • Understand consumer behavior
 • Suggest team for new way of MKT approach

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or above in Business Admin, Economic
 • 5 years experience in business development
 • Drive marketing strategy to achieve business goals

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับเอกสารในด้านวิศวกรรม
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาคณะวิศวกรรม
 • สามารถใช้อินเตอร์เนตได้ดี

20-Sep-17

 

Applied
 • Corporate Culture
 • Project Management
 • Organization Development

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Development DNA and commercial minded.
 • Strong sense of need for achievement of goals
 • Good analytical and numeric skills

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการครัว
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป การสอนการประกอบอาหาร
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

20-Sep-17

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย
 • ปวช. ขึ้นไปหรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • Training : Bachelor degree in any field
 • less than 3 years into commercial document prepare
 • Translate the commercial document Thai to English

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
 • จัดระบบ JD / KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนได้
 • บริหารและจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้

19-Sep-17

 

Applied
 • Negotiating business/licensing agreement
 • Oversee product development
 • Bachelor’s or Master’s Degree

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Oracle, MS SQL, SQL Statement ระบบการอนุมัติวงเงิน
 • Computer Information System, MIS
 • ระบบ Fraud Monitoring ป้องกันทุจริต

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Power Electrical Engineering
 • At least 5 years of project management experience
 • Good English communication skills

19-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Male/Female age not over 35 years
 • Degree or Master’s Degree in Marketing or related

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Officer
 • Compensation & Benefit
 • Organization Development, HR OD

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female and Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher, majoring in Textiles
 • At least 3 years of sales experience

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor in Arts, Mass Communications
 • 2 year experience in sustainability practices
 • Good analytical, logical and problem solving skill

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business Administration
 • 1-2 years business process analysis
 • Strong negotiation and analytical skills

18-Sep-17

 

Applied
 • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย , หญิง อายุ : 22 - 35 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • Must be Com Graduate & min 4-5 years of work exp.
 • Knowledge on Sales & age 30 years, prefer male
 • Able to take new challenges, assignments

11-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

11-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.