• จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

10 hours ago

 

Applied
 • Assistant Manager
 • Training and development
 • At least 5 years of Human Resource experience

10 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • R&D ดูแลด้านกระบวนการการผลิต ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วศบ. /วทบ.เคมี, พอลิเมอร์
 • มีความรู้ด้านคุณสมบัติของพอลิเมอร์แต่ละชนิด

10 hours ago

 

Applied
 • degree in Finance, Accounting, Economics
 • Minimum 3 years in financial fields
 • Knowledge in investment

15 hours ago

 

Applied
 • Technical underwriting
 • Insurance, Product Development
 • PA, Profit & Loss, Reporting

16 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • least 3 years’ experience in advertising, MKT
 • Understand consumer behavior
 • Suggest team for new way of MKT approach

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Computer skills
 • English communication

16 hours ago

 

Applied
 • Conduct marketing plan and suggest new solution
 • Collaborative with manager to create annual plan
 • Prepare monthly and quarterly report

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศษฐศาสตร์
 • มี ปสก ด้านการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกหรือ Real Estate
 • หาโอกาสทางธุรกิจ หาพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาพื้นที

16 hours ago

 

Applied
 • Conduct marketing plan and suggest new solution
 • Collaborative with manager to create annual plan
 • Initiate new insurance product from end to end pro

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • deep commitment to education equity
 • proven track record of achievement
 • proven track record of team management

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • At least 1-2 years’ experience in Sales
 • Good command in using English

19-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • HR Officer
 • Training materials
 • Training & Development

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
 • Very good command in English communication
 • Basic computer proficiency
 • Experience in logistics and transport industry

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีคุณภาพ
 • ทักษะด้านการประสานงาน การนำเสนอและสื่อสาร

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เราพร้อมสอนงานให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

19-Jun-18

 

Applied
 • 3 years of experience in Training and Development
 • Familiar in manufacturing environment is a plus
 • Good command in communication both Thai & English

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Feasibility
 • Business Developmen
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

18-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Opportunity to work in global firm
 • Having single license is a must
 • Experience in Financial Services in similar role

18-Jun-18

 

Applied
 • New grads are welcomed
 • 0-3 years of experience
 • CHINESE language skill is a must

18-Jun-18

 

Applied
 • ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
 • ร่วมกับฝ่ายผลิตทดลอง และควบคุมการผลิตสินค้า

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for full scope of recruitment
 • Experiences in recruitment, OD, training
 • Female Only

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor in Architecture/ Civil Engineering
 • Experienced in product development & project mgt
 • Knowledge of Architecture,Construction,Engineering

18-Jun-18

 

Applied
 • Newly graduated with any bachelor’s degree
 • Experience in web/web app coding/PHP
 • Good English communication skills

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจและเชิงวิศวกรรม
 • ควบคุมงานออกแบบด้านวิศวกรรม
 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • HR Admin,Training & Development / Comp. & Benefit
 • 2-3 years in Training & Benefits Management
 • KPI, training Analysis Skills and reporting

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Provide underwriting guideline for insurer
 • Collaborative with manager to create annual plan
 • Prepare monthly and quarterly report

15-Jun-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • วันหยุดประจำปี 13 วัน

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in business
 • Human Resource Management
 • 1 years of working experience in Training or HR.

15-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตย์ หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำ presentation สำหรับงานต่าง ๆได้ดี

14-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์

14-Jun-18

 

Applied
 • มีความสามารถในด้านการขาย พูดเก่ง มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบงานสูง มีระเบียบ ระบบในการทำงาน

12-Jun-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาสารเคมี
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ป.ตรี, ป.โท ด้านเคมี หรือ เกี่ยวข้อง

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years' experience in HRD
 • Manufacturing background, good communication skill
 • Good computer literacy

11-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in HR Management
 • 0-2 years’ experience of training and development
 • Good command of English

04-Jun-18

Salary negotiable

Applied