• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • Thai National, female, age not over 38 years old
 • Bachelor Degree in Accounting and Finance
 • Energy Business

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in security solutions is an advantage
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Background knowledge about IT solutions

14 hours ago

 

Applied
 • Thai, 27 to 35 years old
 • 3 yrs experience in law firm
 • Excellent Thai and English (700 TOEIC score)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences 8-10 years in HR management
 • Background HR in Manufacturing
 • Good English skill (Speaking & Writing)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • HR Officer
 • Training materials
 • Training & Development

21 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน+คอมมิชชั่น: 20,000-50,000 บาท/ เดือน
 • ชอบพบปะผู้คน/ บรรยากาศใหม่ๆ/ งานที่ท้าท้าย
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 700 ราย

23 hours ago

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Credit analyst, finance, accounting, sales
 • English, Lending, RM, RO
 • Able to drive

22-Mar-18

 

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมกำหนดแนวคิด กลยุทธ์ธุรกิจ
 • แสวงหาโอกาศทางธุรกิจใหม่ ๆ และศึกษาการลงทุน
 • ออกแบบนโยบาย แผนพัฒนาธุรกิจ

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • เพศชาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • least 3 years’ experience in advertising, MKT
 • Understand consumer behavior
 • Suggest team for new way of MKT approach

22-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience with relevant knowledge
 • Conduct product training sessions for all channels
 • Good communication, and Interpersonal skill

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สาย วิทย์ - คณิต, ปวส หรือ ปริญญา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน การผสมสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields
 • 1-2 years of Business Development or Sales
 • Own a driving license when using company car

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience
 • Good command of English
 • Able to travel to upcountry

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Training Module
 • Experience in database and Management
 • Knowledge in Training and Development system

21-Mar-18

 

Applied
 • คล่องแคล่ว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ดี กล้าแสดงออก
 • ไม่เน้นรูปร่าง หน้าตา เน้นความสนุกสนาน

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Development
 • Design facilitate and produce training materials
 • Develop and implement human resources policies

21-Mar-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years in HR functions, training and development
 • Thai Nationality, age between 27-35
 • Working with one of the biggest companies in Japan

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Management
 • Economics, Business Data Analysis
 • 1 year in business data analysis

20-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • Experience 0-2 years (New graduate are welcome)
 • Skills in MS office and photoshop.

20-Mar-18

 

Applied
 • Developing, accumulating and implementing project
 • Implement communication plans and activities
 • TOEIC Score requirement: 650

20-Mar-18

 

Applied
 • Having knowledge of ISO 14001
 • Having 3-5 years of work experience in SHE
 • Proactive and systematic thinking

20-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3- 5 ปี ในงานสินเชื่้อหรือบริหารหนี้
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ ไหวพริบดี

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop & plan annual training programs
 • To establish & communicate training
 • To evaluate the reactions of the program

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • degree in Finance, Accounting, Economics
 • Minimum 3 years in financial fields
 • Knowledge in investment

19-Mar-18

 

Applied
 • Insurance Knowledge
 • Product & Business Development
 • At least 2 years direct experience

19-Mar-18

 

Applied
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
 • ประสานงานกับวิทยากรภายใน / ภายนอก
 • จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งที่จำเป็น

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Negotiating business/licensing agreement
 • Oversee product development
 • Bachelor’s or Master’s Degree

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Do work that matters and makes a difference!
 • Join our international team & elevate your career!
 • Our work is primarily in the Asia-Pacific region.

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Very good command in English communication
 • Basic computer proficiency
 • Experience in logistics and transport industry

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Assist leader to identify & develop strategic plan
 • Collaborate with partners in designing new product
 • Able to work and travel abroad

19-Mar-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมเมอร์
 • Programmer

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจและเชิงวิศวกรรม
 • ควบคุมงานออกแบบด้านวิศวกรรม
 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in related fields with business
 • Have working experience at least 2 years
 • Good command of both written & spoken English

14-Mar-18

 

Applied
 • Thai nationality only. age not over 28 years old.
 • At least 1 - 2 years of working experience require
 • Good command of English.

14-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.