• ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สามัญโยธา
 • สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tranmission Engineer, IP Network, Transport
 • Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, AIS, DTAC, TRUE
 • Routing, TCP/IP, MPLS, Ethernet, SDH, PDH, ATM

21 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor‘s Degree in Engineering
 • Good logical thinking, decision skill, team work
 • Active attitude and eager to learn new things

21-Oct-19

 

Applied
 • Electrical, electrical conceptual design,oil & gas
 • Design, FEED and detailed design
 • Electrical Power system study

21-Oct-19

 

Applied
 • วางแผนงานโครงการและแนวทางดำเนินการบริหาร
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างอาคาร
 • การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

18-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good mechanical engineering skills
 • System design, mechanical design
 • Get familiar with mechanical process engineering

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Age between 40 - 47 years old, male is preferred
 • Exp Project Management in waste water treatment
 • Strong AutoCAD/ Able to design waste water system

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied