• ออกแบบงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MizuMi
 • เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop
 • ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน, เงินเดือนตามประสบการณ์

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านออกแบบ ไม่จำกัดสาขา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบ

20-Jun-18

 

Applied
 • Contemporary Design
 • Attention to Details / Passion for Excellence
 • Opportunity in career development with the brand

19-Jun-18

 

Applied
 • Advanced knowledge of logistics and supply chain.
 • Strong influencing and leadership skills.
 • Strategic thinking and strong analytical

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Design concept, Property
 • Bachelor's degree in Architecture
 • Field supervision is a plus

18-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor or Master's degree in Civil Engineering
 • Minimum 10 years of experience in Construction
 • Able to work upcountry temporarily

15-Jun-18

 

Applied