• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุน ด้านการธนาคาร
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานลงทุน การกำกับดูแลงาน

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 30 - 45 year old
 • 3-5 years working experience
 • Excellent Communication Skills (English&Thai)

15-Nov-19

 

Applied
 • Degree in Marketing Management
 • 5 years’ experience in factory procurement
 • Plan the procurement stage for raw material

15-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Sourcing and purchasing goods and services
 • Close control of purchasing budgets
 • Negotiating with suppliers

15-Nov-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • E-commerce or Marketing preferred minimum 5 years
 • A strong team player with inspiring leadership
 • Online Development Manager

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้าน บัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถหาคนค้ำประกันได้
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

15-Nov-19

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ประจำสำนักงานสีลม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

15-Nov-19

 

Applied
 • วางแผนการตลาดของบริษัท
 • สร้างยอดขายให้บริษัทผ่านคอนเทนต์
 • เขียนบทความ สร้างเรื่องราวสร้างสรรค์ บนโลกออนไลน์

15-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Deputy GM for HR & GA Department, Japanese factory
 • Japanese Automotive parts factory, Labor Union
 • Strong labor law, legal compliance, Chonburi

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงาน
 • สามารถย้ายไปประจำการได้ทุกสาขา

15-Nov-19

 

Applied
 • Supervise the Engineer at the building.
 • Oversee the management of specific sites
 • Supervise the system in the common areas

15-Nov-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Work-life balance
 • Attractive remuneration package
 • Great career path

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ และสามารถจัดทำ ISO 9001:2008 ได้
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้ช่วยผู้จัดการ

15-Nov-19

 

Applied
 • Qualifications Education:Bachelor or higher degree
 • English or Chinese, Listen, Speak, Read, Write
 • Telecom/Electrical Cabling industry background

15-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 8-10 years in Accounting
 • Audit field is preferable

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Female not over than 48 years old
 • experience financial statement at least 5 years
 • Good command in English (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

15-Nov-19

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ : 7- 10 ปี
 • มีประสบการณ์งาน HRD และ HRM
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 8 years’ sales experience in medical
 • Strong analytical and business planning skills
 • Evident leadership qualities

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • General Affairs
 • Accounting
 • Import, Export

15-Nov-19

 

Applied
 • accounting & finance manager
 • overall company accounting and financial
 • make financial report

15-Nov-19

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Proven work experience as a sales representative
 • Excellent selling and communication
 • Excellent knowledge of MS office

15-Nov-19

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเศรษฐศาสตร์ อสังหาริม
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหา
 • มีความละเอียด รอบคอบ ว่องไว มีไหวพริบ

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเศรษฐศาสตร์ อสังหาร
 • มีความสนใจในการลงทุน ทั้งในอสังหาริมทรัพย์
 • มีความละเอียด รอบคอบ ว่องไว มีไหวพริบ

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 Years experience in IT infrastructure
 • Aged between 35-40 years old.
 • Good command in English.

15-Nov-19

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
 • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 10 ปี

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Masters in HR Management
 • 5+ Years of Experience
 • Thai Nationals Only

15-Nov-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinate with SAP B-One Project.
 • 5 year's experience for application implementation
 • Control application department staff

15-Nov-19

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Handling multi customers,industry MNC
 • Screening potential business segment
 • Develop sales strategy for to drive sales growth

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 7 years HR experience
 • Male/Female age 35-40 years old
 • Competitive Salary and Benefit

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • องค์กรที่มั่นคง เติบโตรวดเร็ว

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดเสาร์ที่ 1,3 ของเดือน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานทีทำงานกรุงเทพกรีฑา ซอย8 แยก8

14-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การใช้ SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการบัญชีการเงิน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการวางผังบัญชี การสร้างทีมการปิดบัญชี

14-Nov-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Logistic field or related
 • Logistic management exp. for over 10 yrs.
 • English (business level)

14-Nov-19

 

Applied
 • Male aged 40-45 years old
 • 5 Years Management level / 10 Years Production
 • Knowledge in Steel/Metal

14-Nov-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เพศชาย
 • อายุต่ำกว่า 30 ปี

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Deputy Dept. Manager, Accounting roles
 • Japanese Automotive parts factory,Managerial level
 • Hands-on, team management, CPD, consolidate report

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • การตลาด
 • Marketing Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Human resource management
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Nov-19

 

Applied