• ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปีและประจำ
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม (ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsibility for implement, control, monitor
 • Bachelor degree of higher in Science, Engineering
 • Experience in QA&QC System at least 5 years

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage and control production
 • Analyze root cause of damage in production
 • Bachelor degree of higher in Science, Engineering

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing/procurement engineer/ material control
 • Japanese & English language for business working
 • Experienced from Electronic/ Automotive parts MFG

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 work experience in internal/retail audit
 • Fluent in English both spoken and written
 • coordinate with internal and Group Audit HK Team

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Strong Warehouse management system
 • Min. of 8 year exp. in Warehouse management / SCM
 • Fluent English, good PC knowledge, SAP

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบสารสนเทศ

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร
 • ระสบการณ์ทำงานตรงในกิจการขนาดกลางหรือใหญ่
 • ควบคุมดูแลพนักงานของฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และการใ

13 hours ago

 

Applied
 • Handling sales processes and achieving targets
 • Strategic thinking with analytics sales skill
 • Salary negotiable

14 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์3ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท

14 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมและพัฒนา ระบบจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • >5 years experience in B2B Marketing, branding
 • Understand ICT industry trends, able to evaluate
 • English proficiency, Chinese is a Plus

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in MBA or related fields
 • Minimum 5 years of working in marketing
 • Fluent in English

18 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Salary 50K-65K, Dental/Medical/Life Insurance
 • Experiences in real estate construction business
 • Oversee and direct overall construction project

18 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • ตรวจสอบการขนส่งสินค้าของบริษัทรับขนส่ง

18 hours ago

 

Applied
 • Male, age not over 35 years,
 • MAGMA simulation software capability preferred
 • Strong design aluminum die casting mold & die

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 30 years-old up
 • At least 5 years experience control steel sales.
 • Bachelor Degree and good communication English.

18 hours ago

 

Applied
 • Offshore Sales Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
 • Offshore Sales

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และ แรงงานสัมพันธ์

18 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Customer Service
 • Experience in Retail Business
 • Experience in Shopping Center

18 hours ago

 

Applied
 • Proven working experience as a training manager
 • Track record in designing and executing
 • Familiarity with traditional and modern training

18 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years seasonal human resources and management
 • Degree or above in Human Resources Management
 • Develop excellent employee relations

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • At least 5 years experience in Logistic mangement
 • American Standard Brand

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการผู้จัดการฝ่ายขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านรถยกโฟล์คลิฟท์โดยตรง
 • มีค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมัน คอมมิชชั่นและเป้าไตรมาส

23 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • IT Business Partner
 • Business Analyst
 • Ensure smoothly communication between business and

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sustainable Development
 • Government Relations
 • Stakeholder Strategy

23 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with age 30 years old up
 • Bachelor Degree in Marketing, Economics, Business
 • Strong data analysis and communication skill

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in business, economic or MBA
 • 10 years applicable experience in consulting
 • Excellent problem solving and analytical skill

23 hours ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Prefer Age between 32-40 years old
 • Minimum 5 years an experience in hotel accounting
 • Knowledge of Carman, Amadeus System

23 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Assistant Finance and Accounting Manager
 • Accounting, Finance,Manager,Manement
 • บัญชี,การเงิน,ผู้จัดการ

23 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 1.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี
 • 2.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบ
 • 3

23 hours ago

 

Applied
 • Proven Experience Sales in Real Estate
 • Experience with CRM software
 • Excellent in English speaking and writing

23 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Management of Human Resource Dept.
 • Labor Law and Labor union expertise
 • New Set up stage

23 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3
 • Communicate in English as well.
 • Strong communication skills and IT fluency.

23 hours ago

 

Applied
 • Experience to supervise the team of recruiters
 • Team management and strong decision-making skills
 • Good pesonality, Excellent English and Excel

23 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานจัดซื้อ และบริหารผลิตภัณฑ์
 • อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านลักษณะธุรกิจเดียวกัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ
 • อสังหาริมทรัพย์
 • Real Estate

23 hours ago

 

Applied
 • การวิเคราะห์การตลาด และการขาย กำหนดแผนการตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขาย
 • การทำงานวิจัยด้านการตลาด และวิเคราะห์ผลการสำรวจ

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.