• ผู้จัดการฝ่านไอที
 • ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
 • IT Manager

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BS/MS degree in Human Resources
 • HR Functions: Recruitment, C&B, T&D
 • Chinese/English Communication Skills

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานอย่างน้อย 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • 15 years up experienced in HR generalist
 • Salary 100K-120K
 • Male/Female Age 38-48 years old.

2 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Work Location : Sriracha, Chonburi
 • Bachelor /Master Degree in Business Administration
 • 10 years of experiences in HRM /HRD

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
 • งานด้านวิศวกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า
 • จัดทำ BOM

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing Manager
 • 40k+++
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทีม 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Product Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
 • cosmetic

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานขายและการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และการตลาด
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Department manager
 • Retail Fashion
 • Management level

2 hours ago

 

Applied
 • Automotive
 • Process Engineer
 • Manufacturing

2 hours ago

 

Applied
 • มีสวัสดิการ ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)

2 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • อ่านแบบก่อสร้าง และงานวิศวกรรมระบบได้
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

2 hours ago

 

Applied
 • สามารถพูด เขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 5 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • การเงิน
 • บริหารการเงิน

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Min. of 5 years experiences in marketing or sales
 • Able to work at Saraburi

2 hours ago

 

Applied
 • Search New Customer to bring in sales
 • 5 years experience in Plastic Industry
 • Good analytical skill and costing knowledge

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเบเกอรี่
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้พื้นฐานระบบคุณภาพ เช่น GMP&HACCP, ISO

2 hours ago

 

Applied
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
 • รายได้สูง
 • สวัสดิการและสิทธิ์ผลประโยชน์ดีเยี่ยม

2 hours ago

 

Applied
 • มี ปสก. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • เดินทางไปเขาใหญ่เป็นบางครั้ง
 • มีทักษะการขายบ้านราคาไม่ต่ำกว่า 9 ล้าน

2 hours ago

THB45k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • Experience in plastic industries
 • Experience in extrusion blow moulding
 • Injection moulding or printing and sleeving

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Sales Manager / ผู้จัดการฝ่ายขาย

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

2 hours ago

 

Applied
 • วางแผนด้านการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้าง Brand

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในงานขายและงานบริการลูกค้า
 • รักงานบริการ มี Service Mind

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • analyze market situation
 • Influence communication and presentation
 • Excellent in Microsoft Word, Excel and Powerpoint

9 hours ago

 

Applied
 • 3 year experience in Human Resource
 • Working 5 days per weeks
 • Good command in English.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรงานช่าง
 • HRD Manager

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจา มีจิตวิทยาในการเจรจา
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์,ทรัพยากรบุคคล

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development Manager
 • Responsible for feasibility study of new business
 • 5 years experience in business development

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การบริหาร
 • มีประสบการณ์การขาย Modern ,Traditional 10 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการด้านอาหาร
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้งานตามเป้าหมาย

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Marketing, International busine
 • 5 years’ experiences in Marketing or Sales
 • Good command in English with TOEIC 650, trading

17 hours ago

 

Applied
 • Good benefit
 • Progressive
 • Stable

20 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • รู้ระบบคุณภาพ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-40ปี วุฒิ ปริญญาตรีหรือโท
 • ประสบการณ์ในสายการผลิตและการบริหาร 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001 , TPM,QCC

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Budget & Control - Manager
 • Enabler of Digital Transformation in Thailand
 • Tech-savvy

20 hours ago

 

Applied