• ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานบริหารบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน
 • สวัสดิการ
 • commission

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Thai and English (communicate, read & write)
 • Full-Time position available
 • 22.5K

16 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Setting and planning project management
 • Monitoring constructing process and update stage
 • At least 10 years experienced in management and

16 hours ago

 

Applied
 • project management
 • analytical skills
 • leadership

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน1 อัตรา

16 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
 • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 8 ปี
 • ประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 3 ปี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนควบคุมระบบงานด้านภาษีอากร
 • ควบคุม การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบรายงานต่างๆของแผนกบัญชี บัญชีคลัง

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • work in very long history Japanese manufacturing
 • utilize your HR and admin skill
 • work in company which provide a very good benefit

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Work in one of world’s Japanese Manufacturer
 • Promote new innovation to Thailand market
 • Attractive package

20-Jan-18

 

Applied
 • Salary 50K-65K, Dental/Medical/Life Insurance
 • Experiences in real estate construction business
 • Oversee and direct overall construction project

20-Jan-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต 2 ปี ขึ้นไป

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Planning Manager
 • Production Planning
 • ผู้จัดการวางแผนการผลิต

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • HR manager
 • Personnel manager
 • Bouygues-Thai Ltd.,

20-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of professional Merchandising
 • Good command of English and computer proficient
 • Strong listening, presentation and decision making

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher in Food Science
 • At least10years’experience from food manufacturing
 • Managing Production, Engineering, QA,Supply Chain

20-Jan-18

 

Applied
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ด้านงานHardware , Software และการสื่อสาร
 • สามารถเขียนโปรแรมสำเร็จรูปได้

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 35-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • Facility and Building
 • Administration
 • Building and construction

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและพัฒนา ระบบจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit Department Manager
 • Manufacturing business
 • Fluent in English

19-Jan-18

THB90k - 120k /month

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • พนักงานขาย
 • ทำงานที่กรุงเทพ เขตบางบอน

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการจัดทำเงินเดือน

19-Jan-18

 

Applied
 • Strong written and spoken English and Thai
 • 3-5 years experience, agency experience
 • Well organized and strong team management skills

19-Jan-18

 

Applied
 • Project budgeting Controlling, Auditor
 • Working with partners particularly other NGOs
 • Fluent in Excel and English skill

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ขาย
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ฝ่ายขาย

19-Jan-18

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience more than 20 years in HR&GA management.
 • Communicable in Japanese.
 • Management and control HR&GA Department.

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านประมวลกฎหมายที่ดิน,กฎหมายอาคารชุด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเอกสารสิทธิในที่ดิน
 • งานรังวัด, สอบเขต, ตรวจสอบเนื้อที่ และทำแผนที่ส

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • ดำเนินการขออนุมัติเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in in Marketing Management
 • At least 5 years of Sales experience.
 • Good command of written and spoken English.

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
 • 3years experience in RealEstate Sales(condominium)
 • Understanding of sales and marketing principles.
 • negotiating, selling, business planning skills

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางด้านบริหาร
 • สามารถควบคุมงานและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัธยาศัยดี และเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน

19-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมภายในบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

19-Jan-18

 

Applied
 • Monthly internal audit, Risk management
 • Degree in Accounting
 • Computer literate, knows IEAT, COSO, IATF 16949

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 10+ years’ experience
 • Good command of English is required

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of experience in HR management.
 • HR Manager
 • Manage and monitor overall HR Department

19-Jan-18

THB45k - 55k /month

Applied
 • 10 years working experience in HR role
 • recruitment,training,welfare,benefits and payroll
 • Strong Leadership, Change Management

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or Related field
 • 10 yrs’ work experience in Accounting
 • Accounting, SAP, FMCG

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานประจำที่เกาะช้างได้

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Dealer Sales
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
 • มีความชำนาญในพื้นที่ที่สมัคร

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 20 years experience in similar positions
 • Develops and implements

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.