• บุคลิกดี พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
 • ขยัน อดทนมีความสามารถในการชักชวน
 • มีความรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม

3 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือนพร้อมคอมมิชชั่น
 • ใจเย็น รักการขาย
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • Asst. Marketing Manager
 • Understanding of social media and digital trends
 • Excellent English language communication skills

4 hours ago

 

Applied
 • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการอาหาร
 • มีประสบการณ์ 8 - 10 ปีขึ้นไปในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 yrs experience in internal or external auditing
 • Good English communication skills
 • CIA, CPA certificate are preferable

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • accounting
 • finance
 • accounting and finance

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing Company
 • Challenging Role, reports directly to CEO
 • Young talents are welcome

9 hours ago

 

Applied
 • experiences in Project management, Sales area
 • Have good personality, strong interpersonal skill
 • Good command of both written & spoken in English

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Manager
 • Project Management, SAP, Software development
 • Good command in English

12 hours ago

 

Applied
 • Outstanding communication skills
 • Excellent organizational and leadership abilities
 • Reliable and Trustworthy

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Utility,maintenance, energy conservation
 • Advance English language
 • engineering electrical, Mechanical

13 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Minimum 3 years in corporate compliance
 • Creativity and innovativeness desired

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven accounting/finance experiences, +2 years
 • Fluent in both Thai and English (written & verbal)
 • Become a member of an open-minded/motivated team

16 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ป.สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีบริหาร อย่างน้อย 5 ปี ขึ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีความสามารถ รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีได้

16 hours ago

 

Applied
 • at least 10 years experience
 • Draft revise all kinds of commercial contract
 • Act as in-house legal counsel for company

16 hours ago

 

Applied
 • การสรรหาและการฝึกอบรมและพัฒนา
 • แรงงานสัมพันธ์
 • ค่าจ้างและเงินเดือน, แรงงานต่างด้าว

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • วิเคราะห์ยอดสั่งซื้อ ยอดขาย ยอดคืน ของกลุ่มนิตยสาร
 • จัดระบบงาน สอนงาน ให้คำแนะนำทีมงาน

22 hours ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • บริษัทสบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส fix 1เดือนและตามผลประกอบการอีก 1 รอบ

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • 8 - 10 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร

22 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงิน 5 ปี ในระดับหัวหน้า
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร
 • ส่วนลดพนักงาน

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป. ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า
 • หากมีประสบการณ์หรือวุฒิด้านบัญชี

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป. ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและบริหารทีมขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่

22 hours ago

 

Applied
 • Sale Promotion (Event) Department Manager
 • Retail
 • Department Manager

22 hours ago

 

Applied
 • Retail Manager
 • Slaes Manager
 • Modern trade

22 hours ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • บริหารจัดการงานประกันคุณภาพทั้งหมด
 • ตัดสินใจด้านคุณภาพครอบคลุมสินค้าทุกประเภท

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 35-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • รักในการขาย ชอบพบปะผู้คน ติดต่อประสานงานกับองค์กร
 • ชาย/หญิง, อายุ 25 - 40 ปี, วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หาและเพิ่มช่องทางในการขายให้กับองค์กร

22 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Material Procument
 • Procurement Engineer
 • Automotive

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years’ experience in real estate is a k
 • Bachelor's Degree in law
 • Experience & understanding of condominium projects

22 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ แผนงานด้านการขายเพื่อสร้างยอดขาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการสื่อสารการตลาด
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การโฆษณา
 • การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านการสื่อสารการตลาด

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้ออย่างน้อย 3-5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

22 hours ago

 

Applied
 • 8 years work experience in Procurement
 • Excellent to analyze Procurement functions
 • Good knowledge of ISO/ISO 9001:2015,ISO 14001

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการขายและการตลาด,ผู้จัดการขาย
 • ผู้จัดการการตลาด,saleandmarketingmanager,
 • marketingmanager,

22 hours ago

 

Applied
 • It Manager
 • Programmer
 • IT Directer

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ฝ่ายจัดส่ง, คลังสินค้า, ฝ่ายผลิต
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานจัดส่ง
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมทีมงานได้

22 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied