• ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, aged around 30 – 40 years old
 • Proactive, high responsibility, service-minded
 • Basic Salary Range: 30K - 50K

2 hours ago

 

Applied
 • Production Assistant Manager
 • Improvement machines efficiency
 • Packaging

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • วางแผนการตลาดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Process Development
 • Process Engineer
 • Process and Technical Engineer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT
 • ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 hours ago

 

Applied
 • ผ่านประสบการณ์ขายรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ตรงในการบริหารงานขายอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริการทีมงาน วางแผนกลยุทธ์ระบบงานขาย

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent written & verbal skills in Thai &English
 • 2-3 years experience in retail sales
 • Communicate in Chinese

8 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • งานการเงินและบัญชี
 • ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด

8 hours ago

 

Applied
 • งาน HRM/HRD ทั้งระบบ
 • ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์
 • หากมีประสบการณ์HR ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารการจัดการในฝ่ายขายและการตลาด
 • จัดทำแผนงานขายและแผนการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years in new product development
 • Searching and applying patents
 • Management of initial production

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Challenge, Creativity and Positive
 • Believe in Power of Yong Generation
 • Happy Work Place with Flexible

12 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Principle Brand in Thailand
 • Attractive Comission & Incentive, 6 days OFF/month
 • Prefer with Luxury Brand experience

12 hours ago

THB55k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Facility and Building
 • Administration
 • Building and construction

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experiences in Project management, Sales area
 • Have good personality, strong interpersonal skill
 • Good command of both written & spoken in English

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องมือวัด
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ สาธารณูปโภค ระบบ TPM
 • Boiler, ผลิตพลังงานไฟฟ้า

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงิน/บัญชี
 • มีความรู้ความสามารถงานด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่าง

17 hours ago

 

Applied
 • Plan and develop content, style and layout
 • In charge of all social media platforms.
 • Experiences in Digital Marketing Management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in all utility/facility system, energy
 • To design / maintenance utility /facility program
 • Bachelor's degree in mechanical/IE/electronics

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ทักษะด้านเจรจาต่อรอง วางแผนการสั่งซื้อ

17 hours ago

 

Applied
 • B.B.A. or MBA. Master’s degree in Economic
 • Strong analytical skills
 • 4 - 7 years experience in financial analysis

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fish Production
 • TQM
 • Lean Management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจในหลักการบัญชีต้นทุน
 • ด้านการปิดงบต้นทุนขาย
 • โปรแกรม Dynamic AX

17 hours ago

 

Applied
 • Developing a sales strategy to meet local market
 • Developing relationships with key accounts
 • 5 years sales experience in industrial products

17 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Bachelor of Business Administration in Management
 • 5 years minimum prior Warehouse and/or Management
 • Strong skills in finance and budget management.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและโทสาขากฎหมายและการทำธุรกรรมระหว่างประเ
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเจรจาต่อรองได้ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Expertise in Customs&Regulatory process&procedure
 • Managing Customs Specialists,Shipping and EDI team
 • Salary negotiable by experience

17 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in developing corporate clients
 • Maintaining and developing new customers
 • Making proposals

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2-5ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาการเงินการธนาคารและบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Win Speed

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชีมาก่อน และปิดบัญชีได้
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

17 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years working experiences in inventory
 • Strong in demand and supply planning duties
 • SAP knowledge is a plus

17 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Good analytical and problem solving skills
 • Creative and positive mindset

17 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบ GMP, HACCP
 • มีทักษะการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

17 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Mechanical, Electrical, and Plumbing
 • At least 10 years exp in MEP in construction
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • ทำหน้าที่ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
 • ดูแลให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทรัสต
 • วางแผนการปฎิบัติการ (Audit Plan)

17 hours ago

 

Applied
 • Lamlukka, Pathumthani, 5 working days
 • Training Implemetation Strategy, Training Plan
 • Good command of English and presentation skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในรูปแบบ (E-commerce )
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Claims - Employee Benefits
 • Nursing Science, Medical Treatment
 • Benefit of Employee - Workmen's Compensation

17 hours ago

 

Applied