• มีทักษะการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น
 • สามารถเติบโตพัฒนารับความเปลี่ยนแปลง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer service
 • European MNC
 • Biopharmaceutical industry

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Apple
 • มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคน
 • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น

12-Dec-18

 

Applied
 • Selling Skills
 • Knowledge of financial modeling
 • Excel

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Research project with appropriate framework
 • Manage market survey on customer experience
 • Analyze the post evaluation survey for improvement

12-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai national only, male or female, shift working
 • Highly proficient in spoken and written English
 • Bachelor degree in Hotel & Tourism or related

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • good command of spoken and written ENGLISH
 • Willing to work on rotating shifts
 • fresh graduates are welcome to apply

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Administrative tasks, Manage incoming calls
 • Assist in making a sale, follow up with prospect
 • Ensure high presentation standards business center

10-Dec-18

 

Applied
 • Provide improvement suggestions to customer
 • 2-3 years’ experience in Freight Forwarding or Log
 • Strong airfreight/oceanfreight export process

08-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Technical support function
 • Very good command of English is required
 • Self-independent and a good team player

08-Dec-18

 

Applied
 • “Professional” and “Can Do” attitude
 • Customer oriented mind / Service mind
 • TOEIC score 550 preferred but not mandatory

08-Dec-18

 

Applied
 • 2 Years’ experience in Customer services
 • Experience in event management will be a plus
 • Good service mind and excellent communication

07-Dec-18

 

Applied
 • good command of spoken and written ENGLISH
 • Willing to work on rotating shifts
 • fresh graduates are welcome to apply

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong service mind
 • Experience in customer service
 • Fluent at English

06-Dec-18

 

Applied
 • Salary Range: Up to 25,000
 • Experiences in customer service and hotel
 • Immediate Starter is preferred

06-Dec-18

 

Applied
 • Support customers’ requirement & provide service
 • Manage customer's shipment requests and complaints
 • Work with liners,Custom Broker,Ocean Ops,Transport

04-Dec-18

 

Applied