• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการ ลูกค้าสัมพันธ์
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจา

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in any fields
 • New graduates are welcome
 • Able to work shifts

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระลูกค้า
 • ให้บริการออกใบกำกับภาษี
 • รับเปลี่ยนและคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

11 hours ago

 

Applied
 • ให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระลูกค้า
 • ให้บริการออกใบกำกับภาษี
 • รับเปลี่ยนและคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree at least 1-2 years’ experience
 • Ability to work under pressure
 • Strong computer literacy - Microsoft Office

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • coordinating skills
 • customer services
 • interpersonal skills

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีสุขภาพแข็งแรง

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Available for shift work (5 days/week)
 • New graduates from any field
 • Fair to good command of English

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Excellent service minded and interpersonal skills
 • Good command of spoken and written English
 • Fresh graduates are welcome

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ฝ่ายบริการลูกค้า รายได้ 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักการให้บริการ
 • หากมีประสบการณ์และพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาพิเศษ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Associate degree required (Bachelor’s preferred)
 • 2+ years’ experience in Administrative or related
 • Service minded & Customer oriented

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานขายและบริการลูกค้า
 • กล้าแสดงออก มีทักษะการเจรจา

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any fields
 • Fluent in English, 5 years of work experience
 • Conduct orientation, home search and school search

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานขายและบริการลูกค้า
 • กล้าแสดงออก มีทักษะการเจรจา

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานขายและบริการลูกค้า
 • กล้าแสดงออก มีทักษะการเจรจา

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 • กล้าแสดงออก มีทักษะการเจรจา
 • ชอบงานที่สร้างรายได้สูงตามผลงานของตนเอง

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Minimum 1-2 years of experience in CS
 • Service mind, good communication skill

15-Sep-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิต
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • กระตือรือร้นและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสาขาได้

12-Sep-18

 

Applied