• เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงาน

16 mins ago

 

Applied
 • New Graduates
 • Shiftwork
 • Service Minded

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิต
 • คัดกรองลูกค้าธนาคารฯ และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิต
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • To solve problem about IT application for customer
 • Training customers about IT application
 • Prefer driving license

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good Communication skills.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Friendly, patient and pleasant personality.

18-Oct-19

 

Applied
 • Community Officer,Customer Service, Response event
 • providing a range of activities,
 • build atmosphere in center,take care and service

18-Oct-19

 

Applied
 • More than 2 years Exp. as IT support
 • Ability to work as a team, have good coordinating
 • Able to communicate in English

16-Oct-19

 

Applied