• รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิต
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To solve problem about IT application for customer
 • Training customers about IT application
 • Prefer driving license

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Perform Sales and Delivery Order Management
 • Support Credit Management on billing
 • Coordinate Master Data maintenance

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Good Communication skills.
 • Attention to detail and accuracy.
 • Friendly, patient and pleasant personality.

18-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in Chinese , Business Chinese
 • Advise proper products/services to customers
 • Proceed the transactions of banks products

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Community Officer,Customer Service, Response event
 • providing a range of activities,
 • build atmosphere in center,take care and service

18-Oct-19

 

Applied
 • Removals
 • Customer Service
 • CS

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age between 22-30 years.
 • Bachelor Degrees in Science
 • 1-5 years relevant experience in the field

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ธุรกิจกองทุนรวม
 • มีโอกาสก้าวหน้า
 • มี Single License (IC license)

16-Oct-19

 

Applied
 • New Graduates
 • Shiftwork
 • Service Minded

15-Oct-19

 

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงาน

15-Oct-19

 

Applied