• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • รู้และเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงาน IT
 • หากมีประสบการณ์ด้าน IT support จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-20

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in business administration, mkt
 • Minimum 0-2 years of experience in CS
 • Service mind, good communication skill

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Chinese , Business Chinese
 • Advise proper products/services to customers
 • Proceed the transactions of banks products

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service
 • Customs Clearance Document
 • English communication

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • customerservice sales administrative,import export
 • Fluent in English
 • Experience in customer service, sales admin

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male/Female, 25-30 Years Old, Thai Only
 • 2 Yrs Experience in FDA, Logistics, Clearance, Etc
 • Good Command of Oral/Written English

14-Feb-20

THB25k - 30k /month

Applied