• รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานในสายงานหลักทรัพย์ประมาณ 1-2 ปี
 • อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องรุ่นรถยนต์ อาการผิดปกติเบื้องต้น
 • รับเรื่องจากลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการเข้าเช็คระยะ

25-Sep-17

 

Applied
 • บริการลูกค้า
 • วุฒิ ม.6/ ปวช - ป ตรี
 • สามารถพูดจาสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • แนะนำและคำปรึกษากับลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัท
 • เดินตลาดและหาลูกค้าใหม่เข้าสู่บริษัท

22-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Good command of English
 • Service minded and have good personality

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักบริการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

22-Sep-17

 

Applied
 • ศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช.ขึ้นไป - ป.ตรี
 • ให้บริการข้อมูล-ตอบข้อซักถาม-รับเรื่องร้องเรียน
 • ทักษะในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านเขียน ระดับดี-ดีมาก

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 • มีใจรักงานด้านการบริการ

21-Sep-17

 

Applied
 • เรียนรู้งานเร็ว และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรับสายโทรศัพท์จะพิจารณา

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35ปี
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านฝ่ายขาย หรืองานประชาสัมพันธ์

21-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของลูกค้า

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพห้องชุดก่อนส่งมอบลูกค้า
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • Male / Female 23-32 years old
 • Excellent communication
 • At least 3 years’ experience in customer service

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.