• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีผลการสอบ HSK4 ขึ้นไป

14-Dec-18

 

Applied
 • Customer Service 4PL
 • Supply Chain Management
 • English communication

14-Dec-18

 

Applied
 • Drive sales of all SME products and solutions
 • Understanding of telecom product
 • Lead, supervise, manage telesales team

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible FBB customer relationship management
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • Experience 3 - 5 years in Relationship program

13-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี/ โท ด้านการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 5 ปี
 • มีทักษะและความเข้าใจ Traditional Trade/Cash Van

13-Dec-18

 

Applied
 • Male/Female Age 30-35 years old
 • More than 3years experience in managing
 • More than 1 year experience inGoogle Adwords.

13-Dec-18

 

Applied
 • 1 or 2 year experience in sales/customer service
 • Education to tertiary level at any disciplines
 • Fluent in both English & Thai

13-Dec-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1-2 year experience in sales/customer service
 • Education to tertiary level at any disciplines
 • Fluent in both English & Thai

13-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1-2 year experience in sales/customer service
 • Education to tertiary level at any disciplines
 • Fluent in both English & Thai

13-Dec-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Creating a customer-first culture
 • product brand customer journeys
 • Communicating Ananda’s customer experience

12-Dec-18

 

Applied
 • Oversea customer coordination, daily communicate.
 • Schedule, Product Delivery Commitment, ECN.
 • Built and shipped to meet customers' requirement.

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years of experience in Digital Marketing
 • Excellent knowledge of the target customer.
 • Marketing,Brand Awareness

10-Dec-18

 

Applied