• เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Economic/BA/Finance
 • 1-2 yrs experience in Finance/Leasing/Banking
 • Knowledge in computer literacy (Excel)

15 hours ago

 

Applied
 • • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • • มีความสามารถในการจัดทำ Cash Flow โครงการ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work Stable Big Leasing Company
 • To have good career path and experience
 • Good analytical skill & experience working Leasing

15 hours ago

 

Applied
 • กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ
 • จัดการและดำเนินการฟ้องร้องต่อลูกหนี้
 • ติดตามและควบคุมดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหา

18-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 24 - 35 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานงานการเงิน

18-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้า
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide and generate operation and ad-hoc report
 • Provide VBA (Macro) for internal supporting
 • Assist in testing system which related loan orig

16-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 24-30 years
 • degree or higher in Economics, Business Admin
 • 1-2 years experience in Finance, Leasing

15-Aug-17

 

Applied
 • Organizing & Controlling on A/R-Collection
 • A/R aging report and VAT reconciliation
 • Handling billing preparation

15-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • สอบถามข้อมูลเบื้อต้นของลูกค้า
 • ทำสัญญาเช่าซื้อ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ20-30 ปี วุฒิปวช ขึ้นไป
 • วุฒิปวช ขึ้นไป พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาทีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age over 35 yrs old/
 • 5 yrs+ exp in credit analyst from banking/ leasing
 • Excellent English/ Proficiency in Excel

14-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

13-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Grow your career in Credit Management!
 • Work with a very supportive manager and team!
 • Be part of a successful global organization!

28-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.