• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
 • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

21-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Creative with Event Organizer
 • Bachelor Degree in Communications Art, Advertising
 • Highly Creative and out-of-the-box ideas

21-Sep-18

THB20k - 45k /month

Applied
 • คิดสร้างสรรค์งาน Event ให้ Wow!!!
 • จัดทำ Presentation และนำเสนองงานได้อย่างน่าสนใจ
 • มีความเข้าใจเรื่อง Marketing Communication

20-Sep-18

 

Applied
 • 1-3 years experience in Advertising Agency
 • Good command of written and spoken English
 • Able to be a Team players or work individual

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ด้าน Event อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor or Master Degree in related field.
 • At least 5 yrs’ experience in event marketing.
 • Fluent in both spoken and written English.

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน และ ออกแบบงานอีเวนท์ได้อย่างโดดเด่น+แตกต่าง
 • มีความรู้ด้านงานโฆษณา สื่อสาร+ถ่ายทอดไอเดียเก่ง
 • ทัศนคติดี อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันเก่ง

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied