• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
 • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

21-Jun-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Create fresh ideas event concept, event activities
 • Bachelor's degree or higher
 • At least 3-10 years experience Advertising Agency

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years management experience
 • A strong working knowledge of experience design
 • Lead creative sessions for event project kick-offs

20-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
 • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 2 years in Event Creative
 • 2 years in Event Organizer
 • Age 25 up

18-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in event creative or advertising field
 • Create and plan concept of event
 • Be able to work beyond office hour

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied