• อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

16-Jun-18

 

Applied
 • Ensuring correct cost centre accounting
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related fields
 • At least 5 years of experience in cost accounting

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี Fix asset,Costing,Account closing
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Accounting & MIS
 • C.P.A is preferable
 • Accommodation provided

10-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?