• วางแผน ดูแลและบริหารงานบัญชีต้นทุน
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบต้นทุนมาตรฐาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอแผนงาน

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ Retail เครื่องสำอางค์ 3 ปี
 • ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการวิเคราะห์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years experiences as Accounting Manager
 • Good knowledge of Auditing Firm, Transfer Pricing

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in manufacturing and costing structure
 • Experience in SAP system
 • Ability to motivate and coach team members

1 hour ago

 

Applied
 • Costing from manufacturing environment
 • Multinational company, good English skill
 • Leadership, work well under tight schedule

25-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บัญชีต้นทุนผลิต
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • เคยดำรงตำแหน่งด้านบริหารงานบัญชี

23-Aug-19

 

Applied
 • บัญชีต้นทุน
 • Costing
 • ต้นทุนสินค้า

23-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Monitor cost accounting
 • Prepare report and analyze production cost
 • Prepare monthly management report

23-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • 5+ Yrs in Accounting & Costing / Management Level
 • Experience in Using SAP

23-Aug-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Our Client is a Global Automotive Manufacturer
 • Account Manager / Costings Manager
 • Minimum 5 Years Experience in Similar Position

23-Aug-19

 

Applied
 • Strong analysis
 • Leadership skills
 • Communication skills

23-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Ensure costs calculation & control overall process
 • Costing Management
 • Accounting Standard and comply with the regulation

22-Aug-19

THB35k - 90k /month

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Work exp.at least 5 yrs. as a costing manager
 • Having a CPD license is advantage

21-Aug-19

 

Applied
 • Competitive salary / Provident fund / Medical
 • Company outing, regular creative activities
 • Annual holidays

21-Aug-19

 

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Costing & Contracting Negotiation Skills
 • Very Good English Communication Skills
 • Hotel or Travel Agency

13-Aug-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • Costing Manager
 • Planing and costing manager
 • cost controller

13-Aug-19

 

Applied