• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา
 • ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม

14-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งาน Auto Cad จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied
 • Salary
 • Monday-Friday
 • Bonus

13-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำราคากลาง, ประกวดราคา, เอกสารประกวดราคา
 • ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม
 • Specification, Tender Document

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Cost Engineer
 • Engineering

12-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Costing Engineer
 • Perfomance Analyst
 • Quantity Surveyor

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Fabrication Cost Engineer
 • Cost Engineer
 • Vessel,Heat Ex,Tank

10-Dec-18

 

Applied
 • Good command of English is a must
 • Initiative and creative thinking
 • At least 3 years’ experience in same industry

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Engineering License

10-Dec-18

 

Applied
 • Engineering - Civil & Structural
 • Min 3-5 years working experience in QS
 • Experience in commercial buildings/ Infrastructure

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied