• มีประสบการณ์ในสายงาน
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีสินค้าคงคลังฯ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • >5 yrs in Financial Controller Position
 • Familiar w/ Business providing Corporate Services
 • Good Command in English

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • Accounting or a related field.
 • 5 years of working experience

21-Sep-18

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting or Economics
 • 3-5 years of experience in Manufacturing Finance
 • Efficient English communication skills

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • At least 3 years related work experience
 • No supervisory experience is required

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ถอดแบบและประมาณราคา
 • จัดทำ Budget & Cost Control ของโครงการ
 • จัดเตรียมBOQ เพื่อประกอบสัญญา

20-Sep-18

 

Applied
 • Control Fixed Asset
 • Support for costing process
 • Handel BOI job

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • SAP
 • Cost Controller
 • 1 year direct experiences preferable EPC

19-Sep-18

 

Applied
 • Forecast financial budget of assigned BU
 • Monitor & track budget spending,analyzing spending
 • Make recommendation on cost/financial improvement

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accountancy
 • 3 -5 years of experience in international
 • Experience with SAP is a plus

18-Sep-18

 

Applied