• รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน การวิเคราะห์ต้นทุน
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการจัดทำต้นทุน

20 hours ago

 

Applied

Costing Analyst

URC (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Be business partner with production and planning
 • Provide strategic information and analysis
 • Support cost reduction and budget controlling

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor in Accounting with 5 years experiences
 • Hands on knowledge of Excel and SAP ( MM ,PP, CO)
 • Cost Analysis of Manufacturing concept

11-Dec-18

 

Applied
 • Quotation
 • Business Analyst
 • Sale & Marketing

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Age between 35 - 40 years old
 • 5+ yrs in internal control/Auditor/Cost Analyst
 • Exp in Procurement is included

08-Dec-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree or higher in finance, business
 • 5 years in costing control, Food & Beverage busine
 • Strong command (theoretical and practical) of GAAP

07-Dec-18

 

Applied
 • Financial Analysis
 • Costing Analyst
 • Experience in Manufacturing

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Implement ERP - Manufacture & Costing
 • Java, Java script,C#.NET
 • IT related field

03-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied