• อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Knowledge of SAP ERP system is a must
 • Lead the cost accounting function for preparation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting Supervisor
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 5 years’ experience in cost accounting

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน หรือการปิดงบ
 • รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต

8 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • การติดต่อสื่อสารประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

16-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ บัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดต้นทุน ABC
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบสินค้าคงคลัง 2 ปี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี(บ่อวิน)

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting
 • Accounting
 • Accounting Analysis

16-Mar-18

 

Applied
 • Get more knowledge of not only interpreting
 • but also cost accounting
 • Chance to learn basic business skill

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • good communication skills in both English and Thai
 • audit background with international audit firm
 • experiences in cost accounting & IFRS knowledge

15-Mar-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนระดับสูง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 - 5 ปี
 • ทำงานนิคมอมตะซิตี้ ระยอง

15-Mar-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • บัญชีต้นทุน
 • account
 • cost

15-Mar-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • COSTING/ SARABURI
 • SAP/ AUTOMOTIVE
 • INTERNATIONAL ENVIRONMENT

15-Mar-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 1 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years experience in Cost accounting
 • Experience in BOI accounting, Fixed assets

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Accountant ผ่านงานบัญชี1-3 ปี
 • Sr. Accountant ผ่านงานบัญชี 3-8 ปีสามารถปิดงบบัญชี
 • ปิดบัญชีได้ ผ่านงานบัญชีต้นทุน และมีประสบการณ์BOI

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เป็นบริษัทที่มียอดขายมอเตอร์ไซด์เป็นอันดับ 3
 • ต้องการมีบุคลากรที่มีแนวความคิดพัฒนาและก้าวหน้า
 • มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3ปี

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • comprehensive understanding about Cost Accounting
 • Having a strong in inventory control backgroun
 • Strong analytical thinking

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี
 • มีความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมายภาษีอากร
 • มีความละเอียดรอบคอบ

14-Mar-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดต้นทนสินค้า การตรวจสอบราย
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 5 years of working experience
 • Good command of the English language

13-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนกบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี

13-Mar-18

 

Applied
 • Responsible for cost accounting
 • experience and knowledge in manufacturing field
 • Having English level to correspond with customer

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3-5 ปีขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้าน บัญชี หรือ การเงิน หรือมีประสบการณ์
 • เข้าใจบทบาทงานงบประมาณ โดยใช้โปรแกรม SAP

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนช่วง
 • สามารถปิดงบต้นทุนการผลิตได้

12-Mar-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีเจ้าหนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.