• ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หรือ ตามปฏิทินบริษัทฯ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้/การทำงานเป็นทีม
 • มีจิตสำนึกด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หรือ ตามปฏิทินของบริษัทฯ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้/ทำงานเป็นทีม
 • มีจิตสำนึกด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Preparing Forecast & Budget
 • Background Costing from Manufacturing-SAP
 • Financial report, Costing

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • UACJ (Thailand) is largest aluminum rolled sheet.
 • UACJ's Japan Company
 • Aluminum from Thailand to the World

15-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน บัญชีต้นทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Accpac ได้

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting manager
 • Cost
 • Manager

14-Dec-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 4 - 6 years of experience
 • 5-day work

14-Dec-18

 

Applied
 • good benefit
 • good team work
 • can be immediatetly work

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจในหลักการบัญชีต้นทุน
 • ด้านการปิดงบต้นทุนขาย
 • โปรแกรม Dynamic AX

13-Dec-18

 

Applied
 • ทำงานวันเสาร์ หยุดเว้นเสาร์
 • มีเงินรางวัลพิเศษ และปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีะและอื่นๆอีกมากมาย

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • Financial/Accounting and Cost Control
 • Tax invoice / Vat / Assets / Price Calculation

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • costing, cost accounting
 • minimum 2 years costing experience
 • good interpersonal skill, positive attitude

13-Dec-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Advance in Excel) ได้ดี, SAP

13-Dec-18

 

Applied
 • นักบัญชีต้นทุน งบประมาณประมาณบริษัท budget
 • นักบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจค่าใช้จ่าย ภาษี สรรพากร
 • สระบุรี สำนักงานใหญ่

12-Dec-18

THB20k - 45k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีสต็อก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

12-Dec-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 8-10 ปี

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการด้านบัญชีต้นทุน 0 - 2 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

12-Dec-18

 

Applied
 • Male or Female, Age 32-40 years old
 • 5 y work exp in Cost Accounting & Cost Control
 • Proficiency in SAP program (FI, CO, MM, PP)

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในการทำดูแลต้นทุนสินค้า
 • สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 6 ปี
 • คำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุน

11-Dec-18

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied