• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และ MS.Office ได้
 • มีประสบการณ์ 0 - 4 ปี ขึ้นไป ด้านต้นทุน

5 hours ago

 

Applied
 • Handle Workload Within the Department
 • Ensure Preparation of Financial Reports
 • 5 Yrs Exp. in FMCG or F&B Industry

10 hours ago

 

Applied
 • Supervise, Lead, Delegate Workload w/in Department
 • Ensure Timeliness/Accuracy of Documents
 • 5 Yrs' Exp. in Manufacturing Industry (FMCG)

02-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 3-5 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

02-Jun-20

 

Applied
 • 20+ Years in Account & Cost Management
 • CPD is a Must & CPA an Advantage
 • Closing Financial Statements

01-Jun-20

THB120k - 160k /month

Applied
 • Male or Female age 35 - 45 years old
 • 5 years experience in Accounting & Finance both GL
 • Experience in factory /ERP software/Good English

01-Jun-20

THB35k - 45k /month

Applied
 • Exp. in Chemical industry & Japanese Culture
 • Controlling Fixed Asset & Costing
 • Good English Skills

01-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
 • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้

01-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

30-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 20 years’ experience in Accounting
 • CPD License Holder

29-May-20

 

Applied
 • Have Cost accounting experience
 • At least 5 years experience
 • Excel program

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years costing experience in manufacture
 • Skillful Excel practice at costing analysis
 • Calculate period cost change in inventory

29-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting Managment
 • พนักงานบัญชีต้นทุน
 • ต้นทุน

26-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male, 38 - 42 Yrs Old, Thai Nationality
 • Master's in Accounting or Related Field
 • Good Command of English

26-May-20

THB90k - 120k /month

Applied
 • วางแผน ควบคุมกำกับดูแลและบริการบัญชีต้นทุนการผลิต
 • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accountant/Costing/CAPEX/provision /inventory
 • cost structure/SAP/Manufacturing/English/AP/CPD
 • BOI/Financial report/cost analysis/cost contro

18-May-20

 

Applied