• ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุนทั้งหมดในโรงงาน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุนทั้งหมดในโรงงาน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in Business Administration
 • At least 2 years experiences in Accounting
 • Good command in English

23 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมี ภาวะผู้นำ
 • สามารถนำเสนอผลงาน แก่ผู้บริหารได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานจังหวัดภูเก็ต

18-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 7 years of accounting experience
 • Good command of English

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • CIP and Fix Asset control
 • Domestic and Oversea account payable
 • Indirect material control

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's in Accounting / Cost Accounting
 • + years job/process cost accounting
 • Preferred Mac 5

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Accounting : costing
 • Can be working immediately

18-Jun-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารเพื่อปรับปรุงราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

18-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการด้านงานงบประมาณและการวิเคราะห์
 • ประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP R/3 Module RM
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ได้ดีมาก

16-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี โรงแรมวุฒิอื่นมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

16-Jun-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 5+ yrs in cost accounting, Manufacturing Business
 • Strong skill in variety of cost calculation
 • Good Command of English/ ERP program experience

16-Jun-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

16-Jun-18

 

Applied
 • Costing and inventory function related
 • General accounting function
 • Good command of English

15-Jun-18

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

15-Jun-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ต้นทุน
 • จัดทำบัญชีต้นทุน
 • เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต

15-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 30 - 35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งาน 10 ปี, สื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Jun-18

 

Applied
 • พัฒนาคู่มือและวางระบบงานต้นทุนของกลุ่มมิตรผล
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี/โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการจัดทำและบริหารบัญชีต้นทุน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 3 years of experience in cost accounting
 • Manage day to day costing and inventory movement

14-Jun-18

 

Applied
 • 4-8 years in Costing
 • SAP or CO Module
 • Fluent in Advance excel

14-Jun-18

THB35k - 45k /month

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี Fix asset,Costing,Account closing
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สวัสดิการ

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 2 years experience in Costing manufacturing
 • Good command in English

14-Jun-18

 

Applied
 • 7 years progressive experience in accounting
 • Prepare detailed account analysis and reconcile
 • Knowledge of SAP ERP system is a must

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related field
 • Min.1 year experience in cost / inventory
 • Be proficient in MS Office

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 1 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

13-Jun-18

THB13k - 25k /month

Applied
 • Over 5 year’s working experience
 • Proficiency in both written and spoken English
 • SAP R/3 and MS Office literate

13-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of financial reporting.
 • Preparing the budget and rolling forecast.

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี
 • ใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

12-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือต้นทุน, Pricing

06-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการทำงานด้านบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้เรื่องต้นทุน เงินเดือนต่อรองได้
 • ร่วมงานกับเรายิ่งนาน สวัสติการยิ่งเพิ่ม

05-Jun-18

Salary negotiable

Applied