• ป.ตรี/โท สาขาวิชาสถิติ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or above in any fields.
 • Financial, Banking and Insurance business
 • Good command of English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Performing corporate governance
 • Analyzing business process
 • Minimum 5 years’ experience in financial & account

25-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experienced in Sugar Industry is a must
 • Good - Very Good English Communication Skills
 • Experienced in Cost-Reduction

25-May-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน / แบบจำลองทางการเงิน
 • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงิน สินเชื่อ วาณิชธนกิจ และบัญชี

25-May-20

 

Applied
 • Corporate Planning, Budget Planning
 • Restructuring Organization,Japanese Solar industry
 • Good Bonus & Benefits, 5 Working Days, MRT access

24-May-20

Salary negotiable

Applied
 • BTS Chong Nonsi, Bangkok
 • Bachelor's degree
 • At least 3 years of experiences

23-May-20

 

Applied
 • 3+ yrs in Debt Collection Strategy & Planning
 • Exp from Financial institution
 • Age between 28-36 years old

23-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience as Corporate Planning
 • Budget Planning, Marketing & Sales Strategy
 • Experience in Power and Energy Industries

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience in Consulting and Analysis
 • Corporate planning
 • Good communicate in Japanese and English

21-May-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience in corporate planning
 • Strong strategic thinking and planning skills
 • Good command of English

19-May-20

 

Applied
 • Work closely Management Team
 • Control / Monitor on Budget Expense
 • Good Analytical Thinking and Problem Solving

11-May-20

 

Applied