• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Planing
 • Strategy
 • Planing

19 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ป.ตรีขึ้นสาขา นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านCorporate Governance 2-5 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • 2-3 years working experience
 • A good team player, fast learner

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Communication
 • สื่อสารองค์กร
 • สื่อสารการตลาด

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • New graduate are welcome
 • Good project and event management skills

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor of Business Administration, Economics
 • 3-years experiences in Stock Market and/or related
 • Able to use Microsoft Office

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Mass Communication, Liberal Arts
 • media corporate with content production experience
 • MS-Office, In-design, Adobe, Illustrator

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Economics, Banking
 • Strong command in English,i.e.,reading,speaking
 • 0 - 2 years of experience in Corporate Banking.

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • 2-3 years working experience
 • A good team player, fast learner

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or up in Law
 • Thai citizen, Age 26 years old. and up
 • Good command of English

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • corporate governance
 • compliance
 • legal

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจตราสารทางการเงิน กลไกในตลาดทุน
 • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล

17-Sep-18

 

Applied
 • Corporate Marketing
 • Marketing
 • communication marketing

17-Sep-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Welcome New graduate
 • Create and post contents for online communications
 • Work closely with clients and media agency

17-Sep-18

 

Applied
 • Legal, Corporate Legal
 • Draft and review document
 • Provide legal advise

15-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • Experience in HRemployee relation at least 2 years
 • Good project and event management skills

15-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree or Higher in Laws
 • Has knowledge in Law & Regulation, Good in English
 • 2-4 years experienced in corporate legal.

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Legal
 • corporate Affairs
 • lawyer

13-Sep-18

 

Applied