• ปริญญาตรี ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถในการใช้ MS. Office, MS.Excel

10 hours ago

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

10 hours ago

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการบัญชีหรือการเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

27-May-20

 

Applied
 • Thai, Female/ age 25-30 years old / 25K
 • Mins. 1 year experience as Collection in Leasing
 • Good command in English @ BTS Saladaeng

27-May-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational and Safety Science
 • 3-10 years experience
 • TOEIC

27-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

26-May-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

26-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถในการใช้ MS. Office, MS.Excel

26-May-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

26-May-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการเงิน, การธนาคาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

26-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

26-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในส่วนเลขานุการผู้บริหารระดับสูง

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนเลขานุการบริษัท

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการบัญชีหรือการเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

25-May-20

 

Applied
 • Experienced in Sugar Industry is a must
 • Good - Very Good English Communication Skills
 • Experienced in Cost-Reduction

25-May-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

25-May-20

 

Applied
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี หรือ การเงิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

25-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถในการใช้ MS. Office, MS.Excel

25-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี การเงิน
 • ติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกิน
 • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ

23-May-20

 

Applied
 • Reconciliation, Process Improvement,
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

17-May-20

Salary negotiable

Applied