• นิติศาสตร์, Lawyer, นักกฎหมาย, นิติกร
 • ปริญญาตรี-โท นิติศาสตร์
 • ร่างสัญญา, ตรวจสัญญา, ปรึกษากฎหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent knowledge corporate law and affair
 • Full set of Legal & Corporate Affair 3-5 years
 • Strong in problem solving and logical thinking

11-Dec-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree, Law or equivalent.
 • Review and draft business contracts
 • Coordinate with outsource lawyers regarding legal

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and manage application form
 • Bachelor’s Degree of Laws or related field
 • Minimum 5 years of relevant experience

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 5 years hands-on experience is required
 • Excellent English and Thai communication
 • Strong analytical skills

05-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • งานตรวจ ยก ร่าง สัญญางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3-10 ปี ด้านกฎหมายภาษี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

04-Dec-18

 

Applied
 • Provide legal opinion, coordinate
 • 10 years working experience in Legal & Compliance
 • Good analytical skills

03-Dec-18

Salary negotiable

Applied