• รับผิดชอบการทำอาหารไทย และอาหารตะวันตก
 • มีความสามารถในการทำอาหารไทย พื้นเมือง อิตาเลียน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

5 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำอาหารไทย และอาหารตะวันตก
 • มีความสามารถในการทำอาหารไทย พื้นเมือง อิตาเลียน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านอาหาร จะพิจารณา พิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานต่างสาขาได้

6 hours ago

 

Applied
 • Self-Motivation.
 • Multi-tasking skills.
 • Experiences in comanche program is preferred.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

16 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

21-Jun-18

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการทำงานบริการ

21-Jun-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำงานร้าน Rock me burger&Bar
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

21-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานร้าน Rock me burger&Bar
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

21-Jun-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบงาน มีใจรักในงาน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

21-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีความรับผิดชอบงาน มีใจรักในงาน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

21-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • บุคลิคภาพสะอาดเรียบร้อย
 • พูดจาไพเราะ

21-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • สามารถทำอาหารไทยได้ ทำอาหารยุโรปได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ครัวไทย

20-Jun-18

 

Applied
 • สามารถทำอาหารไทยได้ ทำอาหารยุโรปได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ครัวไทย

20-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลงานเบเกอรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

20-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3

20-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ

18-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience working in the restaurants
 • Able to communicate in English
 • Able to travel overseas

18-Jun-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหาร

18-Jun-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • ทำอาหารให้ลูกค้า
 • ทำอาหารใหเพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำอาหารให้ลูกค้า
 • ทำอาหารใหเพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ

18-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ

18-Jun-18

 

Applied
 • At least 3 years experience working as a Thai chef
 • Able to communicate in English fluently
 • Salary Negotiable

17-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนสูง ตามความสามารถ
 • มีโบนัส
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

15-Jun-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อ สัปดาห์
 • วันหยุดประจำปี ( เมื่อทำงานครบ1ปี )
 • ปรับตำแหน่ง ( ตามผลการปฎิบัติงาน )

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

13-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

13-Jun-18

 

Applied