• มีความรู้และประสบการณ์เรื่องอาหารพอสมควร
  • เป็นผู้ช่วยและผู้ตามที่ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเมนูใหม่ๆ

24-Feb-20

 

Applied
  • Commis
  • Michelin star
  • chef

24-Feb-20

 

Applied
  • ปรุงอาหาร ไทย / ยุโรป / ญี่ปุ่น
  • ควบคุมและดูแลคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว

20-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?