• สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • ไม่จำกัดสาขาที่จบปริญญาตรี
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านงานเขียน

16 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • create content, Content Editor, Copy Writer
 • เขียนคอนเทนต์ ใน Website และ Social Media หรืออื่น
 • เขียนข้อความประชาสัมพันธ์

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Create vibrant web pages and content in CMS
 • Execute & maximize SEO in Chinese content parts
 • Manage social media profiles in Chinese

21-Sep-18

 

Applied
 • Analyzing campaign performance based on data,
 • Experience in content writing/making.
 • Experienced with data analysis

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียนข่าว เขียนบทความ แปลข่าวและบทความต่างประเทศ
 • บริหารจัดการ Media Budget และ Social Media
 • ลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว Update Content ลงสื่อ

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีสาขาการโฆษณา, การตลาด, สื่อ
 • ทักษะการเขียนคำโฆษณาและการสื่อสารภาษาไทย
 • ความคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

20-Sep-18

THB20k - 35k /month

Applied
 • content writer
 • copywriter
 • Thai copywriter

19-Sep-18

 

Applied
 • content writer
 • social content writer
 • Digital Content Writer

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มองโลกในแง่ดี คิดบวก และชอบที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • Experienced in writing/ creating contents
 • Knowledge/ Skills in Social Media, etc.
 • Food Content Exp Required!

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Self-motivated with excellent attention to details
 • Comfortable to work in a Start Up environnement
 • Salary + Allowance + Commission

19-Sep-18

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Digital Content
 • At least 1 year experience as creative copywriting
 • Good understanding of digital & online communicati

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ชอบที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ
 • มีความรับผิดชอบในงานสูง

19-Sep-18

 

Applied
 • Support SEO
 • Automation Business
 • Marketing

19-Sep-18

 

Applied
 • Prior experiences in content writing
 • Highly Creative and thinking out-of-the-box
 • High level of flexibility and responsibility

18-Sep-18

 

Applied
 • Thailand's fastest growing tech startup
 • Large Chinese customer base & team
 • Career progressive and training

18-Sep-18

 

Applied
 • DAY SCHEDULE : MONDAY - FRIDAY
 • EXCELLENT FINANCIAL PACKAGE DESIGNED
 • DEVELOP YOUR TALENT BUILD OUR FUTURE

18-Sep-18

 

Applied
 • Proficient in English&Thai
 • Attention to details
 • Flexible working hours

18-Sep-18

 

Applied
 • international, dynamic and highly motivated team
 • Fast-growing company
 • High growth opportunity

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Online Marketing
 • Write engaging original copy & content
 • 1 - 3 years experienced in Copy / Content Writing

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years’ experience writing
 • Have knowledge in online media.
 • Ability to work to strict deadlines

17-Sep-18

 

Applied
 • Native language proficiency in Chinese
 • Passion for social media, writing, and fashion
 • Creative and self-motivated with an eye for detail

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Social network and Internet tools savvy
 • 3+ years' experience working in content writing
 • Excellent written, visual and verbal communication

17-Sep-18

 

Applied
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • ไม่จำกัดสาขาที่จบปริญญาตรี
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านงานเขียน

14-Sep-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • โอกาสเติบโตสูงทั้งระยะสั้นและยาว ในบริษัทไฟแรง
 • บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียด มีความสุขในการทำงาน
 • มีอิสระในการทำงาน การใช้ความคิด และแสดงความเห็น

13-Sep-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied