• สร้างสรรค์เนื้อหา (Content)ด้าน Business
 • มีความเข้าใจความแตกต่าง ในการสื่อสารบนสื่อ Online
 • มี Digital Native DNA

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great working hours
 • Well established business
 • Professional team

19-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • No more corporate nonsense!
 • 1y shooting&editing exp. production&postproduction
 • Applications MUST include a video reel / porfolio

17-Aug-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Understand basic HTML for quick content editing
 • Experience working with UI/UX teams
 • Good command of spoken and written English

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Exciting & unique travel and photography brand
 • Flexible work times and no need to be in office
 • Make digital platforms look modern & beautiful.

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ตัดต่อ VDO ทำภาพเคลื่อนไหวได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

14-Aug-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์
 • ช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Adobe Premier
 • มีประสบการณ์ในการทำ Digital Content อย่างน้อย 1 ปี

14-Aug-19

 

Applied
 • Perfect for folks who love binge-watching
 • Opportunity to practice your language skills
 • CBD Office (Central World) or work from home

13-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน SEO และ Online Marketing
 • สามารถเขียนเนื้อหาสำคัญได้
 • จัดการและควบคุมเนื้อหาในช่องทางโซเชียลมีเดียของบริ

12-Aug-19

THB25k - 45k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

05-Aug-19

 

Applied