• ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ,ช่างโยธา ,ช่าง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

19-Sep-18

 

Applied
 • Fresh graduate is welcome
 • Good command of writing and speaking English
 • Construction Management at site

18-Sep-18

 

Applied
 • วิศวกรเครื่องกล ประสบการณ์ออกแบบงานระบบไฟฟ้าอาคาร
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาลและดับเพลิง
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้, ใบกว.ระดับภาคีวิศวกร

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วิศวกรโยธาประสบการณ์ออกแบบโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม
 • คิดงบประมานการก่อสร้าง แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้ทีม
 • สามารถใช้โปรแกรมAutoCAD ได้, ใบกว.ระดับภาคีวิศวกร

17-Sep-18

 

Applied
 • Project Design Engineer
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

16-Sep-18

Salary negotiable

Applied