• หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการเงิน ธนาคารพาณิชย์
 • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
 • สื่อสารหลักเกณฑ์ทางการภายในองค์กร

22 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

28-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

20-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 days working & Flexible hour
 • very close to BTS Siam
 • A lot of knowledge and funny attivities

14-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?