• ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์, บัญชี, การเงิน
 • หากจบสาขานิติศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

1 hour ago

 

Applied
 • Food Regulatory Compliance
 • Quality systems - BRC, FSSC22000
 • Attention to details and good analytical skills

19 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in written and spoken English
 • Bachelor in business, accounting or similar
 • Interested in the fintech industry

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SET and SEC
 • Good command in English
 • Understanding in policy and regulation

23 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน,สถาบันการเงิน

12-Dec-18

 

Applied
 • at least exp. 5 yrs for senior & 2 yrs for junior
 • Solid knowledge of compliance & ComSec.
 • Experienced in asset management, REIT, Prop.Fund

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law, Finance, BA
 • 1-2 year experience in compliance
 • Working Monday - Friday 8.30 -17.00

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in law
 • compliance
 • Legal

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป ด้าน Compliance
 • TOEIC 700

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science, IT, Risk
 • IT and Digital Risk Mgt, IT Audit, IT Security
 • Good command of English

10-Dec-18

 

Applied
 • Good command of English
 • Experiences in Regulatory Compliance (Banking)
 • New Graduates are welcome

10-Dec-18

 

Applied
 • least 3 year in compliance or company secretary
 • SEC Act, and SEC & SET regulations and guidelines
 • Excellent in English

10-Dec-18

 

Applied
 • Competitive benefit package
 • Compliance Officer
 • ทำงาน 5 วัน

09-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop, maintain, and revise policies & procedure
 • Compliance experience
 • Coordinate with regulators ex. SEC and SET

08-Dec-18

 

Applied
 • Bonus Average 6 Months / Year
 • 5 Working Day / Week / 08:00 - 17:00
 • English Language allowance up to 5,000 THB / Month

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in BA or legal
 • 8 years ofexperience in Compliance function
 • Good inter-personal communication

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • Develop & implement a compliance training
 • Background in legal, compliance, audit or law firm

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in information security, IT audit
 • International and multi-cultural environment
 • Closed to BTS Asoke & MRT Sukhumvit

03-Dec-18

 

Applied