• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจและกฏหมายด้านผู้บริโภค
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญาต่างๆ

23 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Good command of English

06-Aug-20

 

Applied
 • Risk&Compliance, IT Audit
 • ISO 27001, PCI DSS
 • International Team and Environment

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • กฎหมาย เลขานุการบริษัท
 • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักท
 • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ

31-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Compliance
 • Fintech
 • International Money Transfer

31-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Admin, Law.
 • Knowledge in AML/CFT/KTC/CDD rule and regulations.
 • Guideline on the customer due diligence with AML.

29-Jul-20

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ MIS, IT
 • ปสก. 3 ปี+ ในสายงาน IT Auditor, IT Security
 • Toeic score 500+

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied