• ประสบการณ์ 2-3ปี ทำงานด้านกฎหมายหรือ Compliance
 • ดูแล ปรับปรุงระบบการจัดเก็บใบอนุญาตและเอกสารสำคัญ
 • ประเมินความเสี่ยง ความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมาย

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • salary 25K or above, 5 working days/week
 • 1-3 years working experience

16-Aug-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Compliance อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้กฎหมาย พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการเงิน

15-Aug-19

 

Applied
 • Compliance Officer
 • the SEC, SET, BOT, AMLO and AIMC
 • Analyze innovative new products and strategies

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5 Years experience in Procurement, Purchase
 • Knowledge in review compliance/ legal agreement
 • Can do vendor management program, Good english

15-Aug-19

 

Applied
 • กฎหมายบริษัทมหาชน
 • กำกับดูแลข้อกำหนด
 • Compliance

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Compliance activities, training, SOP, Policy
 • Perform compliance program, coordinate with PReMA
 • Monitor and perform of the compliance program

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • At least 2-5 years law of commercial experience
 • Good written and spoken English

14-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Laws
 • 2-5 years’ experience in payment
 • Experience in compliance, legal, BOT regulations

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญาตรีหรือวุฒิปริญาตรีโท สาขากฎหมาย
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การจัดการปัญหา

14-Aug-19

 

Applied
 • Fund Compliance
 • Monitoring Property/Mutual funds
 • Review NAV

13-Aug-19

 

Applied
 • Min. 3 years of legal experience or related field
 • Good command of English
 • Have experience in dealing with government

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Custom
 • Import, Export
 • BOI

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Law, Finance, BA
 • 1-2 year experience in compliance
 • Working Monday - Friday 8.30 -17.00

13-Aug-19

 

Applied
 • compliance
 • audit
 • กำกับดูแล

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • You will build partnerships with senior leaders
 • 8 -10 yrs+ in Compliance/Audit/Legal
 • Good networker internally and externally to GSK

12-Aug-19

 

Applied
 • 3-5 yrs of exp in Market Risk Compliance
 • Good command of English
 • Knowledge-Market Risk Regulatory/Audit/Compliance

12-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in related fields
 • Experiences in Regulatory Compliance (Banking)
 • Experiences in SET&SEC Compliance

12-Aug-19

 

Applied
 • Data Privacy, Compliance, Information Security
 • Privacy certifications is a big plus.
 • Fluent at English

09-Aug-19

 

Applied