• มีความรู้ทางด้าน กลต.หรือหลักสูตร TSD
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี
 • จัดทำเอกสารสำหรับสนับสนุนงานของสำนักงานเลขานุการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduate students
 • Bachelor degree of business administration
 • Excellent command of English

17 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • รอบคอบ และเป็นระเบียบ
 • มีความสามารถด้านการจัดการและจัดสรร
 • รวกเร็ว ฉับไว และรับผิดชอบต่องาน

17 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Good Command of English
 • Legal and Regulation
 • Financial

17 hours ago

 

Applied
 • Possess experience from Banking, Financial
 • Strong financial strategic planning
 • Strong analytical and logical thinking

21 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Corporate Secretary
 • Bachelor of Laws
 • Compliance fields

21 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • Company Secretary, Affairs

21 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years in company secretary role
 • Familiar with the Public Limited Company Act
 • Work with multi-national colleagues

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall coporate secretarial jobs
 • Corporate Secretary and Investment Relation
 • Good personality with Confedent & Proactive

21 hours ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Organize and take minutes at BOD and AGM meetings
 • Coordinate with regulators, including SEC and SET
 • Ensure compliance with relevant regulations

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelors Degree or Master Degree in Law
 • Excellent command of spoken and written English
 • Having knowledge of SEC/ SET regulations

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Secretary, PA, Executive support, VIP management
 • Administration, Senior level, Personal Assistant
 • Football, sports, sport business, soccer, assist

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • High school or equivalent minimum
 • Must have strong administrative skills
 • Must have excellent phone personality and skills

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Excellent command in English
 • Good team player and flexible in variety of tasks

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Preparing documents for Board of Directors
 • Possess basic knowledge of Listed Companies
 • 2 years of experience in corporate secretary

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Law, Finance
 • 7 years of experience in the position
 • Experience in a listed company is preferable

20-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการเงิน
 • ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ และคล่องแคล่ว

19-Jun-18

 

Applied
 • Company Secretary
 • Bachelor’s degree or Master’s degree
 • 3 - 5 years of experience on company secretary

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree/higher in Laws or related fields
 • At least 3 years of experience
 • Good command of English

19-Jun-18

 

Applied
 • Five-day work week
 • Provident Fund & Health Insurance
 • Performance bonus

19-Jun-18

 

Applied
 • Degree of Law or equivalent
 • Experience working with listed company
 • Knowledge of IPO process is a plus

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Secretary
 • Property Development
 • stock exchange

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลและงานเลขานุการบริษัทกับบริษัทในประเทศ
 • กำกับดูแลหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน
 • รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่างๆ

19-Jun-18

 

Applied
 • 7 years’ experience as secretary
 • Possess good human relations skills
 • Bachelor’s degree or higher in Business admin

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบัญชี การเงิน การจัดการ กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัท 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเขียนรายงานและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19-Jun-18

 

Applied
 • Oversee SET and SEC compliance
 • Listed company experience preferred
 • Fast growing solar power industry

18-Jun-18

 

Applied
 • Managing all matters connected with Board
 • Bachelor or Master's degree in BA, Finance, Law
 • 5 years of experience in a related field

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • company secretary / Law
 • public company / Listed Company
 • engineering service

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a listed company is preferable.
 • Knowledge of Public Limited Companies Act, SET
 • Strong understanding of corporate secretarial.

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานเลขานุการบริษัท3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับสำนักงานกลต.
 • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับดีมาก

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Executive Secretary
 • Personal Assistant
 • Secretary

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทมหาชน

18-Jun-18

 

Applied
 • Corporate Secretary
 • SEC/SET rules, regulation
 • Industrial Estate

18-Jun-18

 

Applied
 • 3 years working as Company Secretary
 • Good Knowledge of SEC/SET rules, regulation
 • Excellent command of English (TOEIC > 700)

18-Jun-18

 

Applied
 • To support Legal Department
 • providing legal advice
 • supporting the company secretary work

18-Jun-18

 

Applied
 • 5 -10 years’ experience in company secretarial
 • Have Knowledge in the fields of corporate laws
 • Follow-up action plans and circulating resolution

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวสสาขาเลขานุการหรือปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ชาย/หญิง 25 ปี ขึ้นไป เคยอบรมหลักสูตรงานเลขานุการ
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายบริษัทมหาชน

15-Jun-18

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Laws or any related field
 • Good knowledge in SET / SEC
 • Good command of both written and spoken English

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Law or Related field
 • 3 yrs’ work experience in Company Secretary
 • Stock exchange of Thailand , Mai

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Secretary, experience in listed company
 • knowledge of SEC/SET, Public company Act, Thai cor
 • Law or political science degree, financial experie

15-Jun-18

 

Applied
 • Company Secretary and BOI
 • Good command of English
 • Experience in contact the Government

15-Jun-18

 

Applied
 • Excellent command of English
 • Strong Knowledge in SET, SEC, AGMs
 • Bachelor degree in Law

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Experienced as a Company Secretary for PCL.
 • Multitasking
 • Dynamics

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Law, Finance
 • 2-3 years experience in company secretary
 • Good knowledge and understanding rules of SET

15-Jun-18

 

Applied
 • Organizing the Board of Directors and Shareholders
 • corporate secretary practices from listed company
 • knowledge of corporate governance

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านกฏหมายบริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์การเป็นผู้ช่วย หรือ เลขานุการบริษัท
 • Corporate Secretary

15-Jun-18

 

Applied
 • Corporate, Company Secretary
 • Basic knowledge of laws and regulations
 • Good command in English

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied