• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการสื่อสารการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการผลิตสื่อทางการตลาด

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Minimum TOEIC score 650
 • Strong communication skill

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ นิเทศศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูง

16-Oct-19

 

Applied
 • Degree in communication design, graphic design
 • 3-year work experience in relevant positions
 • Track record of video production

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Brands: Hygiene, Vixol, Whiz, Ivy, Focus, Dance
 • ็Handle ER, Training and Internal Communication
 • New graduates are welcome

15-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 7 years in Marketing field
 • Be a good Team Player
 • Strong project management skill

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relations & Employee Communication
 • 1-2 years of experience in Employee Relations
 • Proactive, Initiative

14-Oct-19

 

Applied
 • Corporate Communication, Website designer, IT
 • Graphic designer, Digital Marketing, Social Media
 • Public Relation, 2 years experience, bachelor's

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี
 • ทัศนคติดีมาก Can DO!! Attitude
 • ความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR

05-Oct-19

 

Applied
 • degree or higher in journalism, communications
 • 3 years of experience in a communications team
 • Establish an internal communications strategy

27-Sep-19

 

Applied