• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for cash flow, forecasting report
 • monitoring & controlling of assigned project
 • Prepare and check bid/offer, sales calculation

13-Dec-18

 

Applied
 • Oil and Gas
 • Worklife balance
 • Flexible Benefits

11-Dec-18

THB20k - 30k /month

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Overall Development and Execution of Sales, BD
 • Maintain initiatives, identify new market develop
 • Manage annual & long-term budgets revenue/ expense

07-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?