• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • mobile application,digital commercial
 • digital media platform, mobile application
 • Chief Commercial Officer, CCO

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.