• 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีโดยเฉพาะMicrosoft Office

24-Sep-18

 

Applied
  • Directly report to an expatriate CEO
  • A strong history of leader in planning and closing
  • Ability to identify, meet and build relationships

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Finance, Bankiing, Economics
  • At least one year experience in Credit Analysis
  • Good command of English both in written and spoken

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?