• มีความรู้ด้านงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ

25-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?