• พิจารณางานด้านสินไหมประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
 • อนุมัติการทำจ่ายสินไหมทดแทนให้ลูกค้า
 • จัดทำรายงานสินไหมประจำเดือน

23-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงทางด้านประกันหรือพิจารณาสินไหม
 • มีความยืดหยุนในการทำงาน สลับหมุนเวียนวันหยุดได้
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ที่ดี

22-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาเกี่ยวกับพยาบาลศาตร์ หรือสาขาทางการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมประกันสุขภาพ 5ปีขึ้น
 • สามารถทำงานในภาวะกดดัน

20-Jun-18

 

Applied
 • least 2-3 years work experience in claims
 • University degree in Medical Science or related
 • English proficiency and knowledge using Microsoft

18-Jun-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?