civil engineer
Loading
Loading
We have 29 jobs for you
We have 29 jobs for you
Select a job to view details
1-29 of 29 jobs
 • จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีรถยนต์ เดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การก่อสร้างและบริหารโครงการ
 • ปรับปรุงระบบการทำงาน และประยุกต์แนวทางที่ดี
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน การก่อสร้างและบริหารโครงการ
 • ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษได้ดี
 • สัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานทันที
 • ทำงาน5วันต่อสัปดาห์หยุดตามราชการ