• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

59 mins ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

59 mins ago

 

Applied
 • ต้อนรับและให้บริการลูกค้าชาวจีน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

59 mins ago

 

Applied
 • Excellent English reading, writing and speaking
 • Excellent Chinese reading, writing and speaking
 • Have experience in manufacturing at least 1 year

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ล่ามภาษาจีน
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นล่ามโรงงาน

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนกลางเป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ
 • เงินเดือน 15,000-25,000

10-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนกลางเป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ
 • เงินเดือน 15,000-25,000

10-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma and above degree, major in Chinese.
 • Fluent Chinese with speak and write, Thailand loca
 • Patient and carefully, be good at microsoft ware

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied