• พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
 • ช่วงแรกต้องเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศจีน

6 hours ago

 

Applied
 • Translator ( Chinese and Thai translator )
 • Welcome both of Thai and Chinese Nationality
 • Working at Chachongsao Province

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านภาษาจีนได้

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Excellent in Chinese and English
 • Able to work 6 days a week and work in shifts

16-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้ดี
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • แปลภาษาไทย-จีน ให้พนักงาน,ลูกค้า,ผู้บริหารเข้าใจ
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่กี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ การแปลเอกสาร,ล่าม

16-Jan-18

 

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • แปลหน้างานการผลิต (สำหรับโรงงาน)

15-Jan-18

 

Applied
 • ทำงานด้านเอกสารได้ เช่น บัญชี ฝ่ายบุคคล
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jan-18

 

Applied
 • สื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • แปลเอกสารจากจีนเป็นไทย และไทยเป็นจีน
 • มีประสบการณ์การเป็นล่ามโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี (MS Office)

12-Jan-18

 

Applied
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

12-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.