• จบ ป.ตรี-โท ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านภาษาจีน พูด ฟัง อ่าน เขียน
 • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง มีทัศนคติที่ดี

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • ล่าม
 • interpreter

15-Mar-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • ประสานกับลูกค้าคนจีน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 • พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • ต้องสามารถพูดคุยกับลูกค้าชาวจีนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถดูแลลูกค้าได้
 • นำนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทไปเที่ยวเกาะ

15-Mar-18

 

Applied
 • chinese interpreter
 • personnel assistant
 • interpreter

14-Mar-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้ดี
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • แปลหน้างานการผลิต (สำหรับโรงงาน)

14-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor, major in Chinese or related fields.
 • Fluent Chinese with speak and write,Thailand local
 • Good healthy, could accept the overtime work

14-Mar-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Purchasing Engineering not over 35 years old.
 • Bachelor Degree in Electric or Mechanical related
 • Male & Thai only and chinese languaqe skill

13-Mar-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • สื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นล่ามโรงงาน

13-Mar-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาจีนได้ดี
 • มีประสบการณ์การแปลภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Mar-18

 

Applied
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาพม่า จีน ญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว
 • แปลภาษา สื่อสารด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศัลยกรรม
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

09-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.