• มีประสบการณ์การทำบัญชี มากกว่า 5ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านต้นทุนการผลิต 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบ

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีภาวะผู้นำ
 • เคยมีลูกน้องมาก่อน และเคยมีประสบการณ์การสอนงาน
 • มีความรู้ด้านภาษี และเคยทำReport ภาษี

22-Aug-19

 

Applied
 • General Accounting
 • AP,AR,CPA,CPD
 • VAT,TAX,Operation

22-Aug-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 10 years of experiences in Accounting
 • Experiences in Listed company is a big plus

21-Aug-19

 

Applied
 • Chief Accountant
 • Accountant
 • Hotel Job

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • full scope of financial accounting
 • ERP, ACCPAC, SAP, Oracle, EXPRESS
 • supervise day-to-day finance, accounts operation

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานทางด้านบัญชีให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
 • สามารถปิดงบการเงินได้ถูกต้องตรงเวลา
 • ตรวจสอบดูแลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied