chemist
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 699 jobs
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ChonburiTHB 16K - 20K /month
  • วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรม เคมี / ปิโตรเคมี
  • สามารถทำงานกลางแจ้ง ตรวจเรือน้ำมัน
  • แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรี สาขา เคมี / ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59
  • มีการทำงานเป็นกะ และ ทำโอที
  • HPLC, GC, AAS, ICP
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  Rayong
  • ตรวจเรือน้ำมัน เข้ากะ ทำโอที
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
  • มีประสบการณ์ในงานปิโตรเคมี หรือ น้ำมัน มากกว่า 5ปี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ชอบทำงาน Lab ผสมสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ
  • มีปสก.ทำงาน R&D ในสายธุรกิจเครื่องดื่มอย่างน้อย2ปี
  • จบป.ตรี วิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
  Top Glove Technology (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Top Glove Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Songkhla
  • อาหารกลางวัน,รถรับส่ง(หาดใหญ่),ค่าโทรศัพท์รายเดือน
  • เบี้ยขยันรายเดือน,บ้านพักพนักงาน,ค่าออกกำลังกาย
  • วันลาพักร้อน,โบนัส,ประกัน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Next