• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pharmaceutical
 • Chemicals, Food & Beverage
 • QA/QC, Cosmetics

12 hours ago

 

Applied
 • R&D ดูแลด้านกระบวนการการผลิต ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วศบ. /วทบ.เคมี, พอลิเมอร์
 • มีความรู้ด้านคุณสมบัติของพอลิเมอร์แต่ละชนิด

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

18 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป/มีทักษะการพูด ชอบงานขาย
 • สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร/ขับรถยนต์ได้
 • สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ตัวอย่างแร่ดีบุกและสารเคมีในห้อง Lab ได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบเคมีสิ่งทอเท่านั่้น
 • อายุระหว่าง 25-35
 • ที่พักอาศัยอยู่สันกำแพง

18 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • จบการยาง (โพลิเมอร์)
 • มีความรับผิดชอบ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • พื้นฐานเคมี/พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 • ** ไม่ต้องมีประสบการณ์ **

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • แนะนำสินค้า
 • ขาย
 • บริการ

19-Jun-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Proficiency in compound formula processes for tire
 • QA/QC Technical skills
 • Good command in English

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry, Petrochemical
 • Chemical Practice or equivalent.
 • 0-3 years of experience in the field

19-Jun-18

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 22 - 25 years old
 • Welcome new graduate students
 • Degree of Science or Chemical Engineering

18-Jun-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • degree in Chemistry, biotechnology, Biochemistry
 • Good knowledge of GMP/GLP practices/ Biosafety
 • Ability to correctly analyze, interpret and apply

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป
 • มีทักษะการขาย
 • มีความซื่อสัตย์

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Analytical Chemistry
 • 0-2 year experiences in Chemical Field
 • Able to communication in English

15-Jun-18

 

Applied
 • 3 year work experiences in R&D/TS Chemist
 • Responsible for research and development
 • Effective oral and written communication skills

15-Jun-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาในหลักสูตรที่เรียนเคมีครบ 15 หน่วยกิต
 • มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in “Chemistry, Polymer Science
 • Being able to work under pressure
 • Good Attitude and Interpersonal skill

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำสูตรมาตรฐาน, จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า
 • ศึกษาวิเคราะห์สินค้าร่วมกับฝ่ายขาย

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Analysis in Food or Water Laboratory
 • Set up & Validate Method
 • Bachelor or Master degree in Chemistry or Science

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Mineral sample and testing
 • Diploma/Bachelor in Chemist or related field
 • 3-5 Years of Chemist Experience is preferred

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโทสาขา analytical chemistry
 • มีประสบการณ์เคยใช้เครื่อง HPLC/GC
 • มีทักษะในการสื่อสาร

14-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • R&D ดูแลด้านกระบวนการการผลิต ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างเทคนิคการผลิต/ ช่างกลโรงงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวส. หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบงานโลหะวิทยาและเคมี
 • ทำงานเป็นทีม

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Mineral sample and testing
 • Diploma/Bachelor in Chemist or related field
 • 3-5 Years of Chemist Experience is preferred

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Chemicals Sales background
 • Enthusiasm, Diligence, Fast working ,Serviced Mind
 • Salary, Bonus, Monthly incentive with No KPI

14-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Chemical, Petroleum science
 • Fluent in both written and spoken English
 • Able to coordinate and motivate a team

14-Jun-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไปวุฒิ ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 0- 2 ปี ด้านวิศวกรรมเคมี
 • สามารถทดลองสารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

05-Jun-18

THB20k - 30k /month

Applied