• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์งานในโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นรอบเวลาได้

14-Dec-18

 

Applied
 • Ph.D in Chemical Engineering
 • 0-10 Exp of Working
 • Exp in International Environment is prefrerable

14-Dec-18

 

Applied
 • Sales skills with own car
 • Chemical/petrochemical, Food industry
 • Very good English

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • English ability
 • Chemical , painting
 • Laboratory environment

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Technical Sales Engineer (Chemical products)
 • Chemical Engineering or related fields
 • Ability to travel

13-Dec-18

 

Applied
 • Degree or above in Chemical Engineering
 • experience in Chemical Engineer in Manufacturing
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 23-30 yrs old /22-50K /Have own car
 • 1 years exp. in Sales Engineer, Technical Support
 • Good command in English / @ Chatuchak

12-Dec-18

 

Applied
 • 3 years’ experience in a similar environment
 • Degree in Electrical / Instrumentation Engineering
 • Good knowledge of preventive maintenance

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Chemical Engineering
 • Experience in Petrochemical plant is advantage
 • 1-10 Years of Experience (New Grads also welcome)

12-Dec-18

 

Applied
 • Focusing on Process Development, Modeling.
 • Chemical Engineering or Industrial Engineering.
 • Good Command of English and computer skill.

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineer
 • Strong or interested in engineering technical skil
 • 5 years up for experiences in QA

12-Dec-18

 

Applied
 • Chemical Process Skill
 • Strong analytical ability
 • Good command of written and spoken English

11-Dec-18

 

Applied
 • Age between 32 - 40 years old
 • 3+ yrs Selling Chemical, or Automotive Products
 • Good Command of English

08-Dec-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied